Ara Mateix

El Parlament demana al TC que desestimi la impugnació de la declaració de ruptura perquè té "naturalesa política"

El Parlament ha fet arribar aquest divendres al Tribunal Constitucional (TC) les al·legacions per oposar-se a la  impugnació del govern espanyol a la resolució independentista. En el document, els serveis jurídics de la cambra defensen que la resolució és una "simple instrucció indicativa per la que es manifesta més una aspiració o desig que una disposició vinculant (per al Govern)". Per això, interpreten que no genera "efectes jurídics", ja que no "obliga" formalment a l'executiu a complir-la, i se circumscriu únicament al debat polític. Indiquen, a més, que les resolucions no tenen la força legal per "anul·lar" l'aplicació del principi de legalitat i no es pot pressuposar que l'executiu incomplirà la llei tot i que una moció l'insti a fer-ho. La Constitució, recorden, no estableix límits al debat polític i permet defensar postulats inconstitucionals.