Ara Premium 27/04/2013

Ser treballador públic en època de retallades: 100 enllaços útils

Taules salarials, previsió de reducció de places, bases de dades, normativa... Tot el que cal saber per estar al dia de la funció pública

Isaac Salvatierra
13 min

BarcelonaLa retallada permanent. Els sous dels treballadors públics de la Generalitat han caigut un 6,2% des que van començar els ajustos de Mas. La paga extra ha sigut la retallada estrella. La resta prové de suprimir altres complements i ajudes salarials i de reduir els dies lliures i de vacances.

La Generalitat s'ha vist obligada a fer més retallades a la funció pública que el govern de l'Estat. A l'administració central la rebaixa ha sigut de l'1,2%. I aquest any, a més, encara serà més gran.

Hem recopilat en 100 enllaços tot el que cal saber per estar al dia del món de la funció pública.

La funció pública a Catalunya

Base de dades: A diferència de l'Estat, la Generalitat té una extensa base de dades en línia on es pot consultar tota la informació sobre el sector públic.

La plantilla d'empleats públics que depenen del Govern (departaments, Institut Català de la Salut i organismes públics) s'ha reduït en més de 7.000 persones des del 2010. L'1 de gener passat hi havia 160.561 empleats que cobraven un sou de la Generalitat. Tres de cada quatre d'aquests treballadors són funcionaris que tenen una plaça a l'administració catalana guanyada per oposició, mentre que la resta es reparteixen entre personal laboral (tenen conveni propi) i interins.

Base de dades d'ocupació pública de Catalunya: Dotze informes oficials sobre el sector públic de la Generalitat i les administracions catalanes

Quina conselleria té més funcionaris?: Evolució anual del personal de la Generalitat per departaments

Quants mestres, quants policies...?: Evolució anual del personal de la Generalitat per tipus de col·lectiu

Quants alts càrrecs, quants funcionaris, quants interins, quants eventuals...?: Evolució anual del sector públic de la Generalitat

Comparació del nombre de treballadors públics entre les diverses administracions catalanes

Treballadors de la funció pública comarca per comarca

Treballadors de la funció pública per municipis

Quants treballadors públics hi ha als consells comarcals i les diputacions?

Sol·licitud d'informació al banc de dades d'ocupació pública

Indicadors

Sistema d'indicadors d'ocupació pública

Petit diccionari sobre els llocs de treball: Els interins han rebut una part molt dura de l'ajust públic del Govern: més de 6.800 afronten aquest 2013 el segon any seguit amb jornada i sou retallats en un 15%. Els sindicats han denunciat el càstig que aquesta reducció de sou suposa en un col·lectiu en què abunden els perfils administratius amb els salaris més baixos.

Personal funcionari: Empleat públic sotmès a una relació de serveis de caràcter especial, regida pel dret administratiu, que ha sigut nomenat per l’autoritat competent, un cop superat un procés selectiu sotmès als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Personal laboral: En l'àmbit de l'administració de la Generalitat els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a excepció, determinats llocs poden ser ocupats per personal en règim laboral, eventual o interí (borsa de treball de personal laboral).

Personal eventual: Personal nomenat pel president o els consellers en règim no permanent que ocupa un lloc de treball de confiança.

Personal interí: Personal de l’administració que presta serveis amb caràcter transitori i que, en virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, ocupa places reservades a funcionaris. Els interins han de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d’accés al cos.

Personal substitut i de reforç: El personal substitut ocupa llocs de manera temporal per tal de substituir, a causa d’una incidència (malaltia, permisos, vacances, etc.), un treballador que forma part de l’estructura de l’administració de la Generalitat. El personal de reforç també ocupa llocs de manera temporal, però la seva contractació no està lligada a una incidència, sinó a causes sobrevingudes, sobretot en períodes concrets d’acumulació de feina.

Personal estatutari: Personal sotmès a una relació funcionarial especial. Són, per exemple, metges d'una especialitat concreta que presten el seus serveis a l'Institut Català de la Salut.

Alts càrrecs

Què és un alt càrrec?: Són alts càrrecs de l’administració de la Generalitat els secretaris generals i els directors generals.

Què cobren?: Retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya.

Taules retributives d'alts càrrecs, càrrecs directius i personal eventual

Sous: Els treballadors públics de la Generalitat ja tenen confirmada la retallada d'una paga extra d'aquest 2013, mitja al juny i mitja al desembre. Se suma a la tisorada de l'any passat, primer quan la Generalitat els va retallar el sou un 3% al juny i després quan Rajoy va decretar que ningú cobraria l'extra de Nadal. Les taules salarials es poden consultar a la web de la Generalitat.

Taules retributives vigents a partir de juny de 2010

Estructura: La vicepresidenta Joana Ortega encara no ha fet públic el pla de racionalització de l'ocupació pública anunciat fa mesos. El pla es va posposar amb motiu de les eleccions anticipades a la tardor i encara no s'ha donat a conèixer. Fa unes setmanes va donar algunes pistes en una resposta al Parlament. El text està disponible al butlletí oficial de la cambra catalana.

Previsions del Govern sobre les places a la funció pública: Resposta per escrit de la vicepresidenta Joana Ortega del 10 d'abril de 2013 sobre una pregunta d'ICV-EUiA al Parlament (pàgina 14)

Àmbits funcionals, què són i per què serveixen: Projecte de la Generalitat per identificar àmbits de treball comuns a l'administració per racionalitzar-ne l'estructura

Oferta de places

Accés a la funció pública

Ofertes públiques i convocatòries

Normativa de l'accés a la funció pública: bases de les convocatòries

Preguntes i respostes sobre l'accés a la funció pública: Quin procés de selecció se segueix? Com es pot reclamar? Quina és la composició dels tribunals de selecció?

Borsa de treball de personal laboral

Borsa de treball de l'Institut Català de la Salut

Borsa de treball de personal docent del departament d'Ensenyament

Recursos d'aprenentatge de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Temaris d'oposicions a Catalunya

Manual d'acollida de la Generalitat per al personal que s'incorpora a l'administració: Informació didàctica sobre l'estructura de la Generalitat, les condicions de treball, els serveis als quals tenen accés els treballadors...

Nivell de català

Quin nivell de català cal tenir per accedir a la funció pública? Equivalències i acreditació de coneixements de català

Decret sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

Formació

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya

Escola de Policia de Catalunya

Institut Català de la Salut

Institut d'Estudis de la Salut

Xarxa de Formació d'Ensenyament

Centre de Formació i Estudis Agrorurals

Lleis

Tota la normativa en matèria de funció pública

Drets laborals i pactes sindicals: Les tres tongades de retallades anunciades per Mas han provocat la reacció irada dels treballadors públics, especialment els de la sanitat, que han sortit al carrer diverses vegades en senyal de protesta.

CCOO

UGT

Llista de sindicats de Catalunya

Acords i pactes sindicals

Mesures de conciliació de la vida personal i laboral

Estudis i reflexió

Espai d'anàlisi de l'ocupació pública

El Gran Angular: Informes monogràfics sobre funció pública

La Mirada: Anàlisi trimestral de dades rellevants de l'ocupació pública

L'apunt del mes: Dades mensuals de l'ocupació pública

Revolta a la finestreta: el vot de càstig dels funcionaris als governs, apunt publicat a 'El Pati Descobert' (14/11/2012)

Sanitat: Els metges han perdut un 30% de poder adquisitiu en tres anys i han augmentat la jornada laboral. Cobren gran part del sou en forma de complements, que ara temen perdre amb les noves retallades.

Metges de Catalunya

Sindicat d'infermeria Satse

CCOO Sanitat

UGT Sanitat

Federació de funcionaris de la sanitat pública

Assessoria jurídica de Metges de Catalunya

Educació: Els mestres han patit la mateixa retallada de sou que la resta de funcionaris i a més han hagut de fer més hores de classe per assumir l'augment d'alumnat amb 1.700 docents menys.

USTEC-STEs

CCOO

UGT Ensenyament

Informació sobre la nòmina

Informació sobre oposicions

Informació sobre nomenaments

Informació sobre destinacions

La funció pública a l'administració general de l'Estat

Tret de la supressió de la paga per a tothom l'any passat –una decisió que va afectar també els treballadors catalans– i alguna mesura com la no-aportació al fons de pensions, l'Estat no ha entrat tan a fons a revisar altres salaris i condicions. La retallada d'efectius al cos de funcionariat de l'Estat també s'ha donat, però ha suposat només una quarta part del total d'ajust a la funció pública a Espanya.

A l'hora de buscar informació, la web del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és a anys llum en transparència i volum d'informació de la de la Generalitat.

Butlletí sobre el sector públic del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques: Informe exhaustiu de l'1 de gener de 2012 que detalla la distribució del personal al servei de les administracions públiques de l'Estat, de les comunitats autònomes, de l'administració local i de les universitats (a partir de la pàgina 24)

Oferta d'ocupació pública de l'administració general de l'Estat per al 2013

Secretaria d'estat d'Administracions Públiques

Estatut bàsic de l'empleat públic

La funció pública a Espanya, a Europa i al món

Espanya lidera el rànquing europeu en nombre de funcionaris. El departament d'Estadística de l'Organització Mundial del Treball permet consultar dades de la funció pública país per país.

Espanya, en el pòdium d'Europa en nombre de funcionaris ('Expansión' 1/11/2010)

Gràfic: els funcionaris a Espanya i a Europa ('El País' 28/5/2010)

Departament d'Estadística de l'Organització Mundial del Treball: Base de dades de l'OIT. Cal clicar sobre 'empleo' i després 'empleo en el sector público' i escollir el país

Blogs i fòrums de debat útils

Espai de la direcció pública: Espai col·laboratiu impulsat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Gestió del coneixement: Blog corporatiu del programa Compartim del departament de Justícia

Webfuncionario.com: Fòrum de debat sobre permutes per a funcionaris a Espanya

i-public@: Reflexions sobre l'administració pública intel·ligent

El rincón del funcionario

Funcionario Hoy

Tu blog de la administración pública

Funcionarios del Estado

eFuncionario

Oposicions TIC: Blog que informa sobre l'oferta pública en tecnologies de la informació i la comunicació

Trabajadores públicos: Notícies sobre la funció pública

Funcionaris: la retallada constant, en 20 notícies

Mas-Colell demana als funcionaris que treballin més cobrant el mateix sou (14/07/2011)

Juan Rosell considera que cal combatre els funcionaris "prepotents i incomplidors" (18/07/2011)

La Generalitat retallarà el sou dels funcionaris el 2012 (22/11/2011)

El professorat funcionari, en via d'extinció (24/11/2011)

Les 19 retallades del Govern als funcionaris = 860 milions d'estalvi (1/12/2011)

Un administratiu de la Generalitat cobra 10.000 euros menys que un funcionari d'Andalusia (2/12/2011)

La Generalitat treballa contra rellotge per aconseguir un crèdit i pagar funcionaris i proveïdors abans de Cap d'Any (27/12/2011)

Els funcionaris locals patiran les retallades (3/12/2011)

La Generalitat descompta l'IRPF de l'extra de Nadal dels funcionaris abans de pagar-la (21/12/2011)

Rajoy estén l'austeritat a tota la funció pública, però Mas retalla més (31/12/2011)

El Govern podrà modificar condicions de treball a 45.000 treballadors públics i aplicar trasllats forçosos (16/3/2012)

Nova retallada del 2% als funcionaris, menys subvencions i inversions i els 6 punts del pla d'ajust (15/5/2012)

El Govern redueix en mitja hora la pausa mínima per dinar dels funcionaris catalans (29/5/2012)

Rajoy deixa els funcionaris sense la paga extra de Nadal (11/07/2012)

Els funcionaris catalans cobren avui la nòmina ajornada i retallada (27/12/2012)

Els funcionaris cobraran el 50% del sou a partir del cinquè dia d'absència sense baixa (29/12/2012)

Els funcionaris guanyen pes en el mercat laboral (3/2/2013)

La supressió d'un paga extra als treballadors públics acaba al Constitucional (1/3/2013)

ERC colla Mas al Parlament contra l'ajust als funcionaris (08/3/2013)

Salaris baixos exclosos i límit de sou als alts càrrecs: 8 claus de l'acord CiU-ERC sobre la retallada als funcionaris (14/3/2013)

stats