DIETARIVV
Ara Premium 18/11/2014

19 /11: Gràcies a la immigració hi ha moltes més persones que parlen català

1 min

Ho va dir la demògrafa Anna Cabré al programa 300 sobre la llengua i això explica un cert miracle català del s. XX. Hi va haver un catalanisme que va creure que la immigració acabaria amb la identitat catalana, que té en la llengua i en la voluntat de ser els trets més significatius. Doncs resulta que la Catalunya del s. XX va rebre una immigració enorme i els trets distintius no s’han afeblit, sinó que han crescut. Gràcies precisament a la immigració. Ella ho explica molt bé. Andreu Domingo també, en el seu llibre Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional. Miro d’explicar-ho a la meva manera, ràpida. El reforçament de la identitat catalana en temps d’immigració ha estat possible per 3 coses: perquè molta gent que ha vingut de fora s’hi ha volgut apuntar, perquè la comunitat catalana permetia apuntar-se fàcilment a una identitat permeable basada en la llengua i la cultura, i perquè apuntar-s’hi estava associat a un major benestar personal, familiar i general. Pot haver-hi un catalanisme orgullós d’aquesta màquina fantàstica de cohesió social. Sense oblidar una cosa: perquè la màquina funcioni fa falta l’horitzó de benestar. L’ascensor social.

stats