I AQUÍ

Educació, i en cas de dubte, més educació

De les reflexions que ens va fer Bauman a Barcelona em ressona encara la seva alarma sobre les amenaces que fan perillar la meritocràcia. Havíem trigat segles a instaurar un sistema en què podíem creure que el talent, l'esforç i la determinació, a través de l'educació, permetien prosperar al marge d'on naixies. Lamenta el sociòleg que se'ns pretengui consolar per la pèrdua d'un avenç històric amb la loteria que soni la flauta per casualitat i siguis l'inventor del Facebook de torn. De les descobertes del 2011 la que més m'ha entusiasmat és la Khan Academy, que penja tutorials en vídeo perquè tothom gaudeixi de les millors lliçons d'àlgebra, història o el que sigui. Iguala en oportunitats tothom que té accés a ADSL i acabarà transformant la manera d'enfocar les classes, perquè molts entesos hi han vist vies per fer més eficient l'ensenyament i aprofitar millor les hores lectives. Avui que fem coincidir l' Ara Criatures i l' Ara Kids i compto que hem reunit un bon nombre de pares i mestres i educadors per tancar l'any plegats, ara i aquí us animo a refermar el compromís individual i col·lectiu amb un món meritocràtic on no es neguin oportunitats de progressar a qui se les mereix, a través de l'educació. Caldrà que siguem imaginatius, entusiastes, persistents. L'ARA vol ser un espai on compartir aquests neguits i, sobretot, vies per resoldre'ls i avançar.

Més continguts de