EDUCACIÓ

Quan els germans d’alumnes ja omplen les classes de P3

La Trama de Sabadell té 29 peticions de fills de famílies de l’escola

“Us informem que no farem portes obertes perquè tindrem un P3 ple amb els germans dels mateixos nens i nenes de l’escola”. L’anunci que surt a la pàgina web de l’escola pública La Trama, de Sabadell, exemplifica la situació que amoïna una trentena de famílies del municipi. Malgrat que només té 25 places, hi ha 29 nens i nenes amb germans al centre que l’any que ve haurien de començar P3 en aquest centre de la cocapital del Vallès Occidental. És una situació excepcional, perquè a l’hora de fer la preinscripció escolar el factor que dona més punts és que l’alumne tingui germans al centre, ja que amb aquests 40 punts les famílies gairebé s’asseguren una plaça a l’escola desitjada.

Ja fa setmanes que les famílies de La Trama van avisar que hi havia aquest problema i que temien que quatre infants es quedessin sense plaça -i ja no es tenen en compte totes les possibles peticions de famílies que no són ara a l’escola-. Després que saltés als mitjans de comunicació, el departament d’Educació va explicar ahir a l’ARA que, si cal, s’ampliarà la ràtio fins a 29 alumnes per admetre tots els que tenen germans i així evitar separar per l’escola fills d’una mateixa família.

Segons el departament, que les aules de P3 estiguin plenes només amb germans del mateix centre és un fet “molt infreqüent”. Els serveis territorials de la conselleria esperaran que s’acabi la preinscripció (aquest any serà del 29 de març al 9 d’abril) per saber les sol·licituds definitives, però, si es confirma que són 29 els que tenen germans al centre, s’acceptarà l’augment de ràtio. La llei accepta només un augment extraordinari del 10% (i arribar fins a 27), però fonts del departament diuen que, en aquest cas, l’increment extra es compensaria amb recursos extraordinaris de personal per poder acollir els alumnes. La conselleria no vol obrir un nou grup perquè el centre no té prou espai. La Trama és un centre d’una línia, però té dos grups addicionals (el que es coneix com a bolets) a P4 i P5.

Al conèixer la decisió del departament d’ampliar ràtios, les famílies van demanar garanties perquè es compleixi realment la mesura anunciada.

A Cerdanyola, el mateix

Una situació semblant podria passar a l’Escola Saltells, a Cerdanyola del Vallès, on ja hi hauria 18 places de P3 reservades per a germans d’alumnes del centre. Si s’hi sumen les dues places reservades per a alumnes amb necessitats educatives específiques, només en quedarien cinc de lliures. Tant en aquest cas com en el de Sabadell, caldrà esperar les dades definitives de la preinscripció.