Publicitat
Publicitat

SOCIETAT

La Generalitat constitueix la Taula d'Excedents Alimentaris per millorar la distribució de menjar entre els més desfavorits

L'òrgan està format per diversos departaments del Govern i entitats i busca una millor coordinació entre tots els agents

La Generalitat i les principals entitats que gestionen bancs d'aliments i altres agents del món alimentari han constituït la Taula d'Excedents Alimentaris amb l'objectiu de distribuir millor aliments entre els col·lectius més necessitats. Aquest òrgan està format per entitats com Càritas, Creu Roja, Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Unió de Pagesos, PIMEC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i els departaments de Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació i Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Natural, entre d'altres agents.

Un dels principals objectius que es planteja aquesta taula és avançar en la planificació de les accions necessàries per adaptar les estructures i el funcionament actual al programa europeu d'aliments que entrarà en vigor el 2014 substituint el que hi havia fins ara.

La taula s'ha marcat tres línies principals d'actuació. La primera és dur a terme accions de conscienciació a les empreses per promocionar les donacions. En aquest sentit es farà difusió dels avantatges i les desgravacions fiscals a què es poden acollir les empreses que fan donacions i es proposarà la reforma de la llei de mecenatge per tal que s'incrementin les desgravacions per a determinades donacions socials.

La segona línia de treball és millorar l'aprofitament dels excedents alimentaris gràcies a la signatura de convenis amb empreses distribuïdores i comerços per aprofitar allò que es pot consumir però no comercialitzar. S'incidirà especialment a implicar també les botigues de barri perquè la proximitat facilita la distribució dels aliments.

Per últim, buscarà la millora d'aspectes organitzatius que permetin una millor gestió dels serveis de distribució d'aliments elaborant un model i incorporant-lo a la cartera de serveis socials. També es fomentarà la comunicació entre les entitats i l'administració per millorar la coordinació entre tots els agents implicats.

Aquesta taula respon a una de les línies marcades al document de propostes per lluitar contra la pobresa elaborat pel grup de treball creat per la Generalitat amb l'objectiu d'establir mesures contra la pobresa i l'exclusió social. A més, també dóna resposta a un mandat del Parlament.

La directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny, ha dit que aquesta taula és "un nou exemple que demostra que administració, entitats i agents social avancen en la mateixa direcció per donar la millor resposta".

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de