Publicitat
Publicitat

El govern espanyol eliminarà les restriccions a la targeta sanitària

Les persones que no cotitzin seran ateses si no tenen ingressos superiors a 100.000 euros. La mesura s'hauria pres arran de la denúncia de l'arquitecte de Mataró

Tots els ciutadans que resideixin legalment a Espanya (tant espanyols com estrangers) i tinguin ingressos inferiors a 100.000 euros anuals tindran dret a la targeta sanitària, encara que no hagin cotitzat a la Seguretat Social.

Així es recull en el projecte de reial decret pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència sanitària a Espanya, al qual ha tingut accés Efe.

Per a l'aplicació del límit de 100.000 euros es tindran en compte els rendiments del treball, del capital, d'activitats econòmiques i guanys patrimonials subjectes a gravamen. S'entén que no superen aquests ingressos als ciutadans que no estan obligats a fer la declaració de la renda.

Segons la norma, seran beneficiaris els cònjuges de la persona assegurada o qui convisqui amb ella "constituint una parella de fet degudament inscrita al registre corresponent". Tambse'n beneficiaran els excònjuges que reben una pensió compensatòria i els descendents menors de 26 anys, i en cas de ser més grans, aquells que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Per altra banda, els immigrants sense papers perdran l'accés als serveis i les persones que tinguin rendes més elevades, els pagaran.

La nova norma deroga el reial decret que estableix la cobertura de l'assistència sanitària a persones sense els recursos econòmics suficients. La mesura s'hauria pres arran de la denúncia d'un noi de 28 anys de Mataro.

Aquest dimarts, diversos mitjans catalans, entre els quals l'ARA, es van fer ressò de la carta d'un arquitecte de 28 anys de Mataró, Francesc Romero, en què denunciava que s'havia quedat sense targeta sanitària perquè no havia acumulat els dos anys necessaris de cotització que s'exigeixen als majors de 26 anys amb el nou reial decret de retallada sanitària.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de