Incertesa amb les proves de 4t d'ESO: el ministeri les fixa per al tercer trimestre i Ensenyament, per al febrer

La Generalitat assegura que està estudiant quina afectació tindrà l'ordre

El ministeri d'Educació ha publicat aquest dimarts al BOE l'ordre que regula les proves d'avaluació final de l'educació secundària obligatòria (ESO) i ha marcat que les proves s'han de dur a terme durant el tercer trimestre lectiu, és a dir, als mesos d'abril, maig i juny.

No obstant això, Catalunya les té programades per a la primera setmana de febrer. A hores d'ara, la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu marca que les proves es faran el 6 i el 7 de febrer. És a dir, la setmana que ve.

El ministeri també estableix que els centres organitzin les proves en quatre dies, ampliables a cinc en el cas de les comunitats amb llengua cooficial. A Catalunya, en canvi, la Generalitat les ha programat en dos dies.

En plena aplicació de l'article 155, des del departament d'Ensenyament s'està valorant quina afectació tindrà aquesta ordre. Per tant, s'està estudiant si s'hauran d'ajornar o no per complir amb la normativa estatal.

El ministeri estableix que aquestes proves, després de la moratòria que es va plantejar a les revàlides previstes amb la Lomce, a l'espera d'un Pacte d'Estat per l'Educació, no tindran encara efectes acadèmics, sinó tan sols de diagnòstic. A Catalunya ja són només diagnòstiques.

L'ordre del BOE planteja que les proves tinguin un caràcter mostral, però que les diferents comunitats autònomes poden ampliar el nombre de centres que les fan o estendre-les amb caràcter censal. És a dir, que els facin tots els alumnes. Aquest era el model que, fins ara, se seguia a Catalunya, per poder fer un diagnòstic del sistema. 

Les proves d'aquest curs, segons el ministeri, avaluaran les competències matemàtica, lingüística (en llengua castellana, primera llengua estrangera i, en les comunitats autònomes amb llengua cooficial, també aquesta matèria) i la competència social i cívica, en proves que duraran 60 minuts amb 15 minuts de descans entre cada examen. 

Com a novetat, les proves dissenyades pel ministeri inclouen un ''qüestionari de context'' que ha de servir perquè els alumnes responguin sobre situacions personals, familiars, escolars i socials, com ara el grau de formació dels pares, l'absentisme escolar, les repeticions i el temps que es dedica a fer els deures a casa, entre d'altres, aspectes que poden condicionar els resultats acadèmics dels alumnes. 

Més continguts de