Publicitat
Publicitat

SOCIETAT

Lleida adjudica el solar per construir una mesquita

Un cop s'ha avaluat la documentació tècnica aportada es dedueix que compleix els requisits establerts al plec de condicions

L'Ajuntament de Lleida ha adjudicat el solar situat al carrer Josep Baró Travé, 111, al polígon industrial El Segre, a l'entitat musulmana Aloumma, per construir una mesquita.

L'informe tècnic ha resultat favorable, ja que el complex compleix els requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regulaven la licitació.

La primera tinent d'alcalde, Marta Camps, ha explicat que l'Ajuntament ha proposat, però, que en el moment que es presenti el projecte executiu per obtenir les corresponents llicències hauran d'aportar una sèrie de requisits tècnics en l'àmbit de l'aparcament i les mesures de seguretat en cas d'incendis, que ara no queden prou definits en l'avantprojecte presentat.

L'entitat adjudicatària Aloumma, en el termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació, haurà d'aportar la garantia definitiva per un import de 3.978 €. A partir d'aquí, tindrà 4 mesos per demanar la llicència corresponent i un any per començar les obres del nou centre de culte.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de