Què faig amb les escombraries durant el confinament?

Barcelona tanca punts verds i suspèn la recollida de trastos

Coronavirus: l'última hora sobre el Covid-19, en directe

Afinar la recollida selectiva al màxim per reduir el rebuig i, sempre que sigui possible, escollir productes que no vinguin envasats en plàstic d'un sol ús. Són dues recomanacions que es fan sempre des de les administracions per millorar la recollida de residus però que s'extremen durant la quarantena. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns que tanca els punts verds i suspèn la recollida de trastos i mobles vells mentre duri el període d'excepcionalitat, que ha redimensionat els equips de neteja –amb  625 persones cada dia de dilluns a dissabte– i que ara es prioritzen les zones amb recollida de residus sense contenidors, el buidat de les papereres, la neteja als voltants dels contenidors i la neteja a l'entorn d'hospitals, centres sanitaris i mercats d'alimentació. Es manté la recollida d'animals morts quan sigui necessari, amb aplicació de totes les mesures de prevenció per al personal del servei. Vista la situació, el consistori barceloní ha demanat col·laboració a la ciutadania amb una sèrie de mesures:

Per què no es fa la prova diagnòstica als pacients lleus?

  1. No dipositar residus voluminosos al carrer, com mobles i trastos. S'han de mantenir a casa.
  2. Si es generen residus que no es poden llençar als contenidors ordinaris del carrer, cal mantenir-los emmagatzemats a casa fins que reobrin els punts verds.
  3. No s'han de deixar residus fora dels contenidors i cal llençar els residus als contenidors de recollida selectiva corresponent.
  4. Cal augmentar la recollida selectiva per intentar reduir al màxim la fracció rebuig i evitar al màxim l'ús de plàstics d'un sol ús.
  5. S'ha de reduir al màxim la generació de residus amb estratègies com la compra responsable, la planificació acurada dels àpats per no haver de llençar menjar i fent la màxima reutilització per allargar la vida útil dels productes i materials diversos.
  6. Als barris amb recollida sense contenidors és molt important que es compleixin els horaris per treure les escombraries, de 20 a 22 hores. A la zona de Sarrià vell, amb recollida porta a porta, cal seguir estrictament el calendari del servei.