Publicitat
Publicitat

Societat

Reduir el número de cotxes millorarà l'aire de Barcelona

Limitar l'accés dels vehicles més contaminants a les ciutats o regular-ne les emissions podria reduir la pol·lució en un 12%. També contribuiria a salvar tres mil vides cada any

Barcelona es planteja millorar la qualitat de l'aire per disminuir els efectes de la contaminació i complir amb la legislació europea, però un dels peatges serà reduir l'ús del cotxe i impedir que els "més bruts" circulin per la capital.

El consell que assessora la Generalitat per elaborar el pla de millora de la qualitat de l'aire ha assenyalat que l'acció principal passa per retirar vehicles del carrer, sobretot els vells dièsel que són els majors generadors de NO2 i els que contribueixen a disparar els nivells de l'àrea de Barcelona.

La xarxa de transport públic de més abast, l'impuls del cotxe elèctric o els vehicles que emetin menys contaminants perjudicials són bones alternatives a mitjà i llarg termini però no sembla que puguin ajudar a complir la normativa europea, pel compliment de la qual Espanya ha demanat una pròrroga a Europa fins al 2015.

"Si no complim hi haurà multes severes per no haver fet els deures", explica Ricard Riol, president de la l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Es tracta, però, d'un problema ambiental i sanitari. Segons indiquen alguns estudis, millorar l'aire de l'àrea metropolitana salvaria 3.500 vides cada any.

Una de les mesures que els experts recomanen passa per la incorporació del control dels nivells de NO2 i de les partícules de suspensió PM10 dels cotxes quan passen la ITV, ja que a Barcelona i la resta de l'Estat espanyol se superen les xifres que fixa la UE.

L'altra solució és limitar l'accés dels cotxes a les ciutats, però per fer-ho caldria identificar els cotxes i delimitar el que Xavier Querol (CSIC) anomena "zones d'atmosfera protegida". Els turismes dièsel euro 1, els cotxes anteriors a 1992, i els euro 2, de 1992, són els més contaminants i el seu accés hauria d'estar restringit. El trànsit és un dels principals factors de la contaminació atmosfèrica i per això les mesures han de ser metropolitanes, ha recordat Querol.

Segons el consistori barceloní, hi ha un 3% de cotxes que emeten per sobre dels seus nivells per falta de manteniment (quan van sortir al mercat complien amb la legislació de llavors). "Si es corregissin, es reduirien les emissions prop d'un 12%", ha apuntat Querol. "No és demanar que no circulin sinó detecatar-los i exigir-los que en facin un manteniment".

Altres mesures indicades serien reduir el trànsit de les ciutats en un 30% i davant de casos de contaminació greus, seleccionar els cotxes que poden circular en funció de si la matrícula és parell o senar.

El catedràtic d'enginyeria ambiental, José María Baldásano, explica que la "mesura de xoc" més senzilla és la reforma de la ITV a més de la penalització de vehicles que consumeixin i produeixin més emissions. Una altra de les preguntes que planteja Baldásano és "què fan els 4x4 circulant per Barcelona, consumint molt més gasolina o dièsel, i ocupant molt més espai als carrers de la ciutat?".
El 2017 en 50 imatges

Més continguts de

El 2017 en 50 imatges
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT