La UPC aprova un pressupost de 283,1 milions d'euros per al 2017, un 3% més

La universitat preveu un tancament "sòlid" de l'exercici d'aquest 2016

El Consell Social i el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC) han aprovat el pressupost del centre per al 2017 de 283,1 milions d'euros, un 3,03% més que el d'aquest any. Segons la universitat, aquest increment s'explica en bona part per la posada en funcionament de l' Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), al Campus Diagonal-Besòs, la integració del personal procedent del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) a la UPC i també per la previsió del retorn de la part proporcional de la paga extra del 2012. La UPC considera que la situació pressupostària fa preveure un tancament "sòlid" de l'exercici d'aquest 2016.

La UPC assenyala que el pressupost presenta una contenció de la despesa. Segons la UPC, això ha de permetre aflorar el petit marge de capacitat per impulsar noves polítiques respecte a l'exercici anterior al voltant del personal tant docent i investigador ( PDI) com d'administració i serveis ( PAS), el foment de la recerca i la transferència, la internacionalització i la promoció dels estudis.

Per al 2017 es preveu el mateix finançament procedent de la Generalitat que el rebut durant aquest 2016. Aquest pressupost incorpora els recursos de la Generalitat acordats al contracte programa per a l'impuls de l'EEBE, i la previsió de retorn de la part proporcional de la paga extra de l'any 2012. Així mateix, es preveu un lleuger augment dels ingressos per matrícula de màster.

També es preveu que es mantinguin els ingressos procedents de convenis amb empreses, serveis i cursos, i es contempla un lleuger increment dels ingressos per convenis de cooperació educativa.