AFERS SOCIALS
Societat 01/07/2016

La pobresa a Catalunya torna a nivells del 2006

Un 19% de la població està en risc d’exclusió, el percentatge més baix des de l’inici de la crisi

Selena Soro
3 min
Un home sense llar demanant almoina en un carrer de Barcelona, on dorm cada dia.

BarcelonaEl risc de pobresa a Catalunya va disminuir l’any 2015 i ara afecta el 19% de la població, 1,9 punts menys que l’any anterior (20,9% el 2014). Se situa al mateix nivell que el 2006, l’última vegada que el percentatge era exactament el mateix, i es tracta de la baixada més forta des de l’inici de la crisi, el 2009. Aquesta taxa, que l’Idescat va publicar ahir, està per sota de la mitjana espanyola (22,1%) i per sobre de la UE-28 (17,2% el 2014). El risc de pobresa a Catalunya va disminuir en totes les franges de població, mentre que la renda mitjana neta anual de les llars catalanes va augmentar fins als 30.655 euros, un 0,8% més que el 2014 i 4.563 euros més que la del conjunt d’Espanya (26.092 euros). Per persona, la renda mitjana neta va augmentar un 0,6%. L’índex de desigualtat en la distribució de la renda també escurça distàncies respecte a l’any anterior i mostra que el 20% de les llars amb més ingressos van acumular 6 vegades el que van ingressar el 20% de les llars més desafavorides, un índex que abans era del 6,5. Segons la composició de la llar, el risc de pobresa té més incidència en les llars amb fills dependents (amb una taxa del 25,1%).

El llindar d’ingressos anuals amb què una persona es considera en risc de pobresa es va situar l’any 2015 en 9.667,3 euros nets anuals en les llars d’una persona, un 1% inferior que l’any anterior, quan era de 9.767 euros, és a dir, 100 euros menys. Aquest llindar se situa en els 20.301,3 euros en les llars de dos adults amb dos infants.

Alerta de les entitats

Tot i les dades de l’Idescat, el president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, va afirmar ahir que el descens de la taxa de pobresa a Catalunya no reflecteix la realitat. Segons el diagnòstic que fa, han augmentat les desigualtats i l’empobriment de la societat, perquè la mitjana amb què es calcula la taxa també ha baixat d’un any a un altre. Per tant, no és que hagi baixat la pobresa, sinó que tots som en general més pobres.

Així, segons les dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2015 de l’Idescat, la taxa de pobresa a Catalunya va disminuir l’any passat en passar del 20,9% de la població al 19%, però el càlcul d’aquesta taxa es fa amb el percentatge de persones que estan per sota del 60% dels ingressos anuals mitjans de la població catalana. “Això fa que baixi la taxa de pobresa, però és que tota la societat s’ha empobrit”, va declarar Illa en una compareixença davant els periodistes per valorar el descens de la taxa oficial de pobresa publicada ahir per l’Idescat, segons recollia l’agència Efe.

La importància dels ajuts

L’Idescat, d’altra banda, destaca la importància i l’impacte del sistema de protecció social en la reducció de la pobresa, que es fa palesa si es comparen les taxes de risc abans i després de transferències socials. Així, la taxa de risc de pobresa abans de qualsevol tipus de transferència social va ser del 42,1%, i va rebaixar-se al 24,9% després de comptar-hi les pensions de vellesa i supervivència, i al 19% després d’incorporar-hi la resta de transferències socials.

La taxa AROPE, finalment, que mesura la proporció de la població que està en el llindar del risc de pobresa o per sota, ha baixat 2,5 punts respecte de l’any anterior i se situa en el 23,5%. En el cas d’Espanya, la taxa AROPE va ser del 28,6%. La taxa també inclou les llars que viuen amb baixa intensitat de treball (un 8,8%) i les que tenen una privació material severa (6,7%).

stats