Només un de cada quatre alumnes de 4t d'ESO identifica el català com la seva primera llengua

El 50% dels estudiants diuen que el professor parla en català a l'aula "sempre o gairebé sempre"

3 min
Alumnes de 4t d'ESO fent les proves de competències bàsiques.

Els mals resultats en les proves de competències bàsiques de català ja donaven pistes que la llengua catalana viu un dels pitjors moments en escoles i instituts, però ara una enquesta feta pel mateix departament d'Educació constata fins a quin punt tenim un problema amb l'ús del català entre els més joves. Segons l'últim estudi sociolingüístic del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, només un de cada quatre alumnes de 4t d'ESO considera que la seva llengua és el català. L'enquesta, feta l'any passat a 3.519 estudiants de 54 instituts catalans –privats, concertats i públics– conclou que el 75% dels alumnes no s'identifiquen amb la llengua catalana. De fet, quan se'ls va plantejar la pregunta “Quina és la teva llengua?”, només un 25,4% van dir que era el català, mentre que un 34,5% van dir que era tant el català com el castellà i un 31,8% van dir que era el castellà (el 8,6% restant van dir que era una altra llengua).

Les dades preocupen perquè si les comparem amb les mateixes enquestes fetes fa temps, es comprova com l'ús del català entre els adolescents no para de baixar. El primer cop que es va fer l'enquesta als alumnes que acabaven l'ESO va ser el 2006, i un 36,5% s'identificaven amb el català; més endavant, el 2013, el percentatge era del 31,5 %; el 2021, del 27%, fins a arribar al 25,4% actual. Només en un any el percentatge ha caigut més d'un punt i mig.

Per altra banda, l'enquesta també mostra com la llengua catalana està clarament en més risc a les grans ciutats que als pobles. El percentatge d’alumnes que responen que la seva llengua és el català als municipis petits (de menys de 10.000 habitants) s'enfila fins al 40,1%, i als pobles de més de 10.000 habitants ja baixa fins al 24%. Finalment, als de més de 100.000 habitants un 22,2% dels alumnes s'identifiquen amb el català.

La identificació amb la llengua catalana no és l'únic aspecte que preocupa. La mateixa enquesta també mostra com el 45% dels alumnes parlen "només o sobretot" castellà a casa, un percentatge que en el cas del català se situa en només un 27,6%.

Poc català amb els professors i gairebé gens amb els companys

L'estudi del Consell Superior d'Avaluació també analitza l'ús del català a les aules. En aquest àmbit sorprèn la resposta que donen els alumnes quan se'ls pregunta en quina llengua acostuma a parlar el professor a l'aula. Només un 50,3% diuen que el professor es dirigeix al grup "sempre o gairebé sempre" en català. Cal recordar que, en principi, el català és la llengua vehicular als centres escolars de Catalunya. De la mateixa manera, un 12,3% dels alumnes diuen que el professor parla "sovint" en català i un 23% que parla català "moltes vegades". En canvi, hi ha gairebé un 15% dels alumnes de 4t d'ESO que asseguren que el professor només parla en català "a vegades" o "gairebé mai".

El poc ús del català a l'institut també s'evidencia en altres situacions, com per exemple a l'hora de fer treballs en grup: hi ha un 33,8% dels alumnes que no fan servir mai o gairebé mai el català quan es fan tasques grupals a l'aula. Un percentatge que en només un any ha crescut més de cinc punts de cop (l'any 2021 era d'un 28,4%). I a fora de l'aula la situació encara és pitjor. Gairebé la meitat dels alumnes –un 47,3%– reconeixen que no parlen mai o gairebé mai en català amb els seus companys fora de classe.

Més enllà del que passa als instituts, la llengua que utilitzen els adolescents fora dels centres escolars també pot donar algunes claus que expliquin per què els alumnes parlen millor castellà que català. La mateixa enquesta destaca que només un 2% dels alumnes diuen que consumeixen només o sobretot contingut audiovisual en català, mentre que un 65,4% asseguren que el consumeixen en castellà. La tendència és semblant si es mira l'ús que fan els adolescents de les xarxes socials, on gairebé un 60% fan servir la llengua castellana i només un 8% la catalana.

Per acabar, encara hi ha una dada més que fa saltar totes les alarmes perquè mostra com veuen el futur els alumnes de 4t d'ESO. El 52,3% dels estudiants consideren que d'aquí cinc anys es parlarà menys en català, un percentatge que ha augmentat 10 punts en només un any.

stats