Societat 19/11/2013

Insultar o amenaçar un policia en una manifestació es considerarà infracció greu i estararà sancionada amb una multa de fins a 30.000 euros

És una de les mesures de la nova llei de seguretat ciutadana, que també inclou que els pares paguin els desperfectes que ocasionin els seus fills al carrer i que la policia pugui establir "zones de seguretat" contra els 'escraches'

Europa Press
4 min
Enfrontament entre un manifestant i un agent de la policia / EFE

MadridInsultar, vexar, amenaçar o coaccionar els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat durant una manifestació serà considerat una infracció administrativa "greu" sancionada amb entre 1.001 i 30.000 euros de multa. Aquesta és una de les principals novetats de l'avantprojecte de llei orgànica de Seguretat Ciutadana que el ministeri d'Interior preveu portar divendres al consell de ministres i que té com a pilar fonamental la protecció dels policies davant els atacs, segons ha avançat el departament que dirigeix Jorge Fernández Díaz.

En el redactat també es contempla com a infracció "molt greu", sancionada amb entre 30.001 i 600.000 euros, l'ús i la distribució d'imatges dels policies, així com dades personals dels agents amb finalitats que puguin suposar un atemptat contra la seva intimitat, la seva família o que puguin posar en risc una operació.

Amb això es pretén evitar fets que han tingut lloc després d'algunes concentracions en què assistents van fotografiar antiavalots i després van difondre les imatges a les xarxes socials, de manera que van quedar els agents assenyalats i sent objecte d'insults i vexacions. En alguns casos, fins i tot es van difondre dades personals dels policies.

La nova llei preveu un total de 21 infraccions considerades "molt greus" i la majoria estan destinades a preservar l'ordre públic. En aquest punt, la llei recull el que ja va avançar el ministre al Congrés dels Diputats: es prohibeixen les concentracions davant les institucions de l'Estat, com la cambra baixa, quan aquestes no hagin estat degudament comunicades i amb independència que les Corts estiguin o reunides en aquell moment. Això també estarà sancionat amb multes de fins a 600.000 euros i inclou, a més dels participants, els que les convoquin, les dirigeixin o les presideixin.

La pertorbació de l'ordre públic en espectacles, esdeveniments esportius o oficis religiosos i altres actes públics també es considerarà infracció "molt greu", així com les manifestacions sense autorització al voltant de les considerades "infraestructures crítiques" com, per exemple, una central nuclear −objectiu moltes vegades de moviments ecologistes−o un aeroport. En aquest apartat es recull entorpir el funcionament d'aquestes instal·lacions i, per exemple, estarà sancionat amb entre 30.001 i 600.000 euros apuntar amb un dispositiu lluminós −com els clàssics punters làser− vehicles o altres mitjans de transport com avions.

En l'apartat de l'ordre públic, dins de les infraccions greus, es contempla la participació en disturbis amb caputxes, gorres, mocadors o màscares que dificultin la identificació per part de les forces de seguretat de l'Estat. Sí que es podrà assistir a les manifestacions amb aquests elements, però no podran complir la funció d'ocultar la identitat.

Prohibida la prostitució prop de menors

L'avantprojecte de llei de Seguretat Ciutadana té altres novetats com la consideració com a infracció greu oferir o acceptar serveis de prostitució a la via pública prop d'espais amb presència de menors (escoles, guarderies o parcs, per exemple) o en aquells llocs que puguin afectar la seguretat viària. El redactat del text no entra a regular l'acte de la prostitució, però sí que intenta impedir-ne la pràctica almenys en aquests dos supòsits, en els quals seran sancionats tant el client com la persona que ofereix els serveis sexuals.

El ministeri de Fernández Díaz porta treballant en aquest avantprojecte des de l'inici de la legislatura, i fonts del ministeri asseguren que han mantingut reunions amb membres de les forces de seguretat, associacions de pares i plataformes veïnals, entre altres institucions. Les mateixes fonts asseguren que l'assumpte de la prostitució és el que més demandes ha provocat per part dels ciutadans consultats.

Consum o tinença de drogues, infracció greu

En l'apartat de les infraccions greus es mantenen aspectes relacionats amb el consum o la tinença de drogues, encara que no estiguin destinades al tràfic, així com l'abandó a la via pública d'estris necessaris per al seu consum o fabricació. S'introdueix com a infracció greu la plantació o el conreu de drogues sempre que les quantitats no siguin considerades com a delicte.

La futura llei suposarà la derogació de l'anomenada com 'llei Corcuera' de 1992 i la Seguretat Ciutadana passarà d'estar regulada amb 39 articles a comptar amb 55 i noves infraccions repartides entre infraccions lleus, greus i molt greus. Aquesta normativa es crea en paral·lel a la reforma del Codi Penal, en què desapareixen les faltes dividint les conductes punibles en delictes i infraccions administratives. D'aquestes últimes se n'encarregarà aquesta nova llei de Seguretat Ciutadana.

Els desperfectes dels menors, a càrrec dels seus pares

Una altra de les principals novetats és que els pares s'hauran de fer càrrec econòmicament dels desperfectes que ocasionin els seus fills menors d'edat a la via pública i la policia tindrà la potestat per establir "zones de seguretat".

El fet que els pares hagin de pagar els danys ocasionats pels seus fills és una mesura que ja es va posar en marxa fa anys al País Basc per combatre els episodis de 'kale borroka'. En funció del grau dels desperfectes que produeixin al mobiliari urbà, també podria considerar-se una infracció greu.

Pel que fa a les "zones de seguretat" per evitar els 'escraches', és una mesura que va esbossar el ministre fa mesos a partir d'una iniciativa en aquest sentit de l'Ertzaintza, que va fixar aquest perímetre en 300 metres. Malgrat que l'avantprojecte no especifica distàncies concretes, els responsables d'Interior atorguen especial importància al fet que aquest recurs de seguretat ja estigui regulat formalment.

Beure alcohol al carrer, infracció greu si es molesta els veïns

El consum d'alcohol a la via pública sense estar autoritzat administrativament serà considerat una infracció greu sempre que es pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

Aquest avantprojecte regula com a infraccions greus altres conductes com la d'establir barricades al carrer, maltractar animals en espectacles no autoritzats i escalar monuments o edificis emblemàtics.

Les mateixes sancions, noves prohibicions

Les infraccions lleus, per la seva banda, gairebé no experimenten variacions amb les actuals faltes lleus i seguiran sent sancionades amb multes d'entre 100 i 1.000 euros. La quantia de les infraccions greus i les molt greus també és la mateixa que en l'actual llei de Seguretat Ciutadana. El que s'ha modificat o s'ha inclòs són conductes que no estaven recollides i, després de més de 20 anys, era necessari regular, segons Interior.

Un altre camp que regula la nova llei és l'obligatorietat d'identificar-se davant les forces de seguretat, que podran immobilitzar una persona fins que se'n comprovi la identitat i que el document que porta no és fals. Ara els agents podran fer aquesta gestió al mateix lloc de forma telefònica o telemàtica. La llei també regula que els agents puguin requisar el document durant uns minuts per poder fer aquesta comprovació.

stats