EDUCACIÓ
Societat 31/12/2012

Música per millorar els resultats escolars

Una tesi doctoral de la UAB prova que l'ensenyament de música millora l'assoliment de competències dels nens de primària. Experts veuen aquestes matèries claus per a la formació integral dels alumnes

Sònia Sánchez
3 min
CONCENTRACIÓ, RESPONSABILITAT I CONSTÀNCIA
 Algunes escoles ordinàries han sabut veure també els beneficis de la música per al rendiment acadèmic dels alumnes. El centre Pau Riba de l'Hospitalet de Llobregat du a terme un projecte de música clàssica per a tots els alumnes. Amb un 93% d'immigració, la música els ajuda a integrar-se alhora que fomenta valors com la responsabilitat i la constància.

Barcelona"El sistema educatiu que dóna molta importància a la música és un sistema de més qualitat". Amb aquesta sentència resumeix la professora Maria Andreu i Duran la principal conclusió de la seva tesi doctoral sobre L'assoliment de les competències bàsiques en alumnes de centres integrats de primària i música . Aquesta investigadora del departament de didàctica de l'expressió musical, plàstica i corporal de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aconseguit demostrar que els ensenyaments musicals en alumnes de primària els ajuden a obtenir millors resultats i a assolir millor les competències bàsiques.

L'estudi d'Andreu compara l'adquisició de competències per part d'alumnes de primària que van a centres ordinaris i la que assoleixen els alumnes d'escoles integrades, que són aquelles on la part generalista del currículum ocupa el mínim requerit per l'administració i tota la part de lliure disposició del centre es dedica als ensenyaments musicals. Sotmesos a una mateixa prova, el 91% dels nens que van a centres integrats de música i primària superen la prova, mentre que als centres ordinaris només ho fa el 47,83%.

També amb l'extraescolar

Per assegurar els resultats, l'estudi selecciona un grup d'alumnes dels dos tipus de centres que tenen contextos socioeconòmics i familiars idèntics, com són els pares amb estudis i feines estables i accés a internet a casa, per exemple. En aquest cas, el 50% dels alumnes que van a centres ordinaris supera la prova, davant del 100% dels nens de centres integrats amb el mateix entorn sociocultural.

Però, a més, entre els alumnes de centres ordinaris, els que fan música com a assignatura extraescolar també obtenen millors resultats que els seus companys, ja que un 67% supera la prova, tot i que encara queden per darrere dels alumnes de centres integrats. "La música estructura el cervell. Aquest estudi demostra que un tipus d'ensenyament en què hi hagi molta presència de la música millora la formació dels alumnes com a persona, com demostren els bons resultats des del punt de vista competencial", explica la investigadora.

De fet, de les vuit competències bàsiques avaluades en la prova que la professora ha fet específicament als alumnes de l'estudi, en la que hi havia més diferència a favor dels alumnes dels centres integrats era la que avaluava la "competència en autonomia i iniciativa personal".

Formació integral

De fet, segons el secretari de l'associació Rosa Sensat, David Altimir, els ensenyaments musicals "no fan que els nens siguin més bons en matemàtiques, sinó que els fa individus més complets i sencers". Aquesta és una característica que comparteixen també altres aprenentatges del tipus artístic, com la plàstica, la dansa i el teatre. "La música, com la resta de llenguatges creatius, dóna als nens altres instruments per entendre el món i per expressar-lo", assenyala Altimir.

En la mateixa línia, l'autora de la tesi doctoral defensa que "l'educació musical i l'artística en general ajuden a la formació de la persona". "No podem tornar a un tipus d'ensenyament que només dóna valor a les matèries instrumentals com la llengua i les matemàtiques", alerta, en al·lusió a la reforma educativa que prepara el govern espanyol.

Si bé és cert que la millora significativa de resultats, com conclou l'estudi de la UAB, es produeix quan s'integra la música de manera substancial dins el currículum, i no com una assignatura o una activitat extraescolar més, Andreu remarca que en tot cas "no estudiar gens de música seria nefast".

En les escoles integrades de música que s'analitzen a l'estudi, que són l'escola Oriol Martorell de Barcelona i l'Escolania de Montserrat, els alumnes treballen cada dia amb un instrument musical, a primària com si fos una escola de música (a més del currículum general) i a secundària com si fos un conservatori. "Tingui deures o no, cada dia l'alumne ha de dedicar una estona a tocar i això genera uns hàbits de treball, responsabilitat i compromís molt importants en l'educació. Si es tracta de tocar en grup o cantar en una coral, per exemple, aprenen a seguir unes pautes, assoleixen unes habilitats socials i molts altres aspectes que es treballen de manera natural", explica la professora.

stats