Publicitat
Publicitat

La població estrangera a Barcelona s'estabilitza i se situa al 17,4% dels ciutadans

El 40% dels immigrants són llatinoamericans, malgrat que aquest col·lectiu disminueix. Un 26% són de la UE, un 22% d'Àsia, un 7% d'Àfrica i un 5% de la resta d'Europa. Les nacionalitats que més creixen són la pakistanesa, l'italiana, la xinesa, la filipina i la francesa

La població estrangera que viu a Barcelona s'ha estabilitzat durant el 2011 amb un total de 282.178 persones a 1 de gener del 2012. Aquesta xifra representa el 17,4% del total dels residents de la ciutat.

Segons l'informe estadístic 'La població estrangera a Barcelona', els immigrants van augmentar un 1,4% (3.853 persones) el 2011, una pujada que s'explica perquè l'any anterior va entrar en vigor la caducitat del padró dels comunitaris, i això va suposar una forta disminució.

Els llatinoamericans són els més nombrosos però es redueixen

El 40% dels ciutadans estrangers que resideixen a Barcelona procedeixen de llatinoamericana. Tot i això, la davallada d'empadronaments s'ha notat especialment entre els ciutadans de nacionalitat equatoriana, boliviana, argentina i peruana. En total, el 2011 hi havia 2.764 llatinoamericans menys. Les úniques nacionalitats llatinoamericanes que augmenten són l'hondurenya i la dominicana.

El segon lloc de procedència és la Unió Europea (26%), i la segueixen els ciutadans d'Àsia (22%), Àfrica (7%) i la resta d'Europa (5%).

Per nacionalitats, els més nombrosos són els pakistanesos, amb 23.281 persones, seguits pels italians (22.909), els xinesos (15.874) i els equatorians (15.511). Les nacionalitats que més creixen són la pakistanesa, l'italiana, la xinesa, la filipina i la francesa.

El 52% dels estrangers són homes i el 48% són dones amb una mitjana d'edat de 32 anys, per sota de la mitjana general de Barcelona, que és de 43,5 anys.

L'Eixample és el districte amb més estrangers

L'informe assegura que s'està fent repartiment gradual de la població estrangera entre tots els districtes de la ciutat. Tots tenen una mitjana de població estrangera que se situa per damunt de l'11%. Tot i això, l'Eixample és el districte que té el volum més alt de residents estrangers (47.615), seguit de Ciutat Vella (43.026), Sants-Montjuïc (36.361) i Sant Martí (36.084). Un dels principals canvis s'ha donat a Ciutat Vella, que ha passat de tenir el 21% de tots els residents estrangers l'any 2001 al 15,2% el 2012.

Nou Barris és el districte on més ha crescut aquest col·lectiu en els darrers 11 anys, amb un augment del 454%, seguit de Sant Martí (414%) i Sant Andreu (367%). A Ciutat Vella, aquest increment ha estat del 171%.

Un 31,1% dels matrimonis són mixtos

En el darrer any també han augmentat els matrimonis mixtos, que són aquells entre una persona estrangera i una altra de nacionalitat espanyola. Aquestes unions ja representen el 31,1% del total de matrimonis a la ciutat, mentre que en un 9,6% del casos les dues persones són de nacionalitat estrangera.

A més, el 2011 un total de 2.098 nens nascuts a Barcelona eren fills de matrimoni mixt, mentre que en el 20,9% dels casos (3.143) els dos progenitors eren estrangers.

Per altra banda, el gener del 2011 hi havia un 8,3% de llars a Barcelona (54.524) en què tots els membres eren estrangers, i un 9,3% (60.919) mixtes. El 82,4% (541.835), però, són habitatges on tots els membres són de nacionalitat espanyola. Des del 2007 i fins el 2011, les llars mixtes han augmentat un 24,6%.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de