Publicitat
Publicitat

La retallada oculta de la dependència suposarà uns 28 milions menys per a Catalunya

Els pressupostos generals ja van eliminar una partida que el 2011 va aportar 48 milions, de manera que la reducció total serà de 76 milions, el 30% del total

La publicació al BOE de l es m esur es aprovad es pel con sell de ministr es ha reve lat una retal lada oculta de la dependència que no havia estat anunciada pel ministeri de Sanitat ni per la Moncloa. A banda de la reforma de la llei anunciada , el govern espanyol ha aprovat una reducció de més del 13% del finançament que aporta a l es comunitats autònom es en funció del nombre de beneficiaris. Així, si l'any passat l' Estat va aportar 210,4 milions d'euros a Catalunya per aqu est con cepte, enguany aqu esta xifra es veuria reduïda en uns 28 milions d'euros.

Als pr essupostos generals d'aqu est any 2012, el govern espanyol ja havia eliminat la partida fixa que no depèn del nombre de beneficiaris, que el 2011 va significar 48 milions d'euros per a Catalunya. Així, la quantitat que la Generalitat deixarà d'ingr essar de l' Estat per a l'aplicació de la llei de la dependència serà d'uns 76 milions d'euros, una reducció del 30%. Abans d'aqu esta retal lada, la Generalitat ja denunciava que el finançament estatal era insuficient. Cobria només el 20% dels costos, mentre que la Generalitat n'assumia el 70%. La llei estableix que haurien de fer la mateixa aportació.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de

Visibilitzant l'assetjament sexual
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT