08/06/2015

Comença el préstec d’e-books a les biblioteques públiques

2 min
Entre l’oferta disponible en llibres digitals actualment predomina  la ficció, amb un total del 70% dels títols.

BarcelonaA partir d’avui ja no cal anar a una biblioteca per demanar un llibre en préstec. Les biblioteques públiques catalanes posen a disposició dels lectors 1.951 títols digitals, que es podran demanar en préstec a través de la web Catalunya.ebiblio.cat. Es podrà optar per la reproducció en temps real ( streaming ) o per la descàrrega a l’ordinador o al lector de llibres electrònics. De fet, els llibres es podran arribar a llegir en cinc o sis dispositius diferents per un mateix compte, i es podran tenir un màxim de dos títols durant 21 dies; després s’esborraran del sistema automàticament.

Encara que el nombre de títols que es posen a l’abast pot semblar, a primer cop d’ull, limitat, el total de lectures possibles de l’oferta actual ascendeix al milió, ja que cal multiplicar el total de llicències adquirides (és a dir, els 41.730 e-books disponibles entre totes les biblioteques) pel màxim de descàrregues que se’n podran fer (oscil·la entre les 25 i les 50). “Posar llibres digitals a disposició dels lectors és una manera d’expressar el compromís per evitar la pirateria digital i de facilitar l’accés als continguts amb un mètode simple i eficaç”, comenta Joan Pluma, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat.

La iniciativa ha sorgit de la col·laboració entre l’administració catalana i l’espanyola. La inversió de la Generalitat ha sigut de 346.000 euros, la de la Diputació de Barcelona de 140.000 euros i la de l’Ajuntament de Barcelona de 15.000 euros. A aquests 501.000 euros cal afegir-n’hi 200.000 més del ministeri de Cultura. El ministeri aporta 1.198 títols, disponibles a través del sistema eBiblio, i les institucions catalanes amplien el catàleg digital amb 687 títols en català i 66 en castellà. “De moment seguirem la mateixa política d’adquisicions que amb el llibre de paper, que és comprar la meitat en una llengua i la meitat en l’altra”, recorda Pluma. Tenint en compte que el fons disponible a través del ministeri és en castellà, la Generalitat ha fet una clara aposta pel llibre en llengua catalana en aquesta primera compra: si es desglossa a través de les llicències, els percentatges canvien perquè n’hi haurà 15.114 en català i 26.616 en castellà, segons dades facilitades per Biblioteques de Barcelona.

Novel·les, assajos i llibre infantil

Entre els llibres electrònics que des d’ara es posen a disposició dels lectors, un 70% són de ficció -majoritàriament novetats- i el 30% restant correspon a no-ficció. El llibre infantil estarà també força ben representat amb una xifra aproximada de 5.500 llicències, que en gran part també són novetats editorials. “De moment es tracta d’una prova pilot: cal veure quines necessitats tindran els lectors i com reaccionaran -diu Pluma-. Voldríem oferir, a més de continguts literaris, material audiovisual. També hem de veure com va canviant el llibre digital i l’evolució de les tarifes planes”. De moment, les biblioteques públiques catalanes han optat per acollir-se a la plataforma del ministeri, eBiblio. “Hem de veure quins retorns genera la plataforma i quines possibilitats de créixer ens dóna -resumeix Pluma-. Tindrem un criteri propi i, si cal, també un model propi”.

stats