Els catalans de menys de 25 anys han perdut un 27% del poder adquisitiu des del 2008

Els salaris reals s'han reduït un 5,3% de mitjana, segons indica un informe de la Generalitat

Els salaris reals dels treballadors catalans (els que tenen en compte l'efecte de la inflació) han disminuït un 5,3% entre el 2008 i el 2016. La situació és especialment greu per als treballadors de menys de 25 anys, que han vist com el seu poder adquisitiu s'ha reduït un 27% des del començament de la crisi econòmica. Així ho indica un informe publicat aquest diumenge per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Segons el document, la retribució bruta anual mitjana a Catalunya l'any 2016 va ser de 24.454 euros. Entre el 2016 i el 2015 (últims anys de què es disposa de dades), l'estudi de la Generalitat indica que el salari real dels treballadors catalans va millorar un 0,5%. No obstant això, la tendència no es va repetir en anys anteriors.

Des del 2008, els salaris nominals van créixer un 4,6%, mentre que l'índex de preus al consum (IPC) va augmentar encara més. L'informe assenyala que la principal pèrdua de poder adquisitiu es va produir entre el 2011 i el 2014, quan els salaris nominals van augmentar a un ritme baix mentre que els preus van registrar augments interanuals superiors al 3% durant uns quants mesos.

Tenir feina però ser pobre: la realitat de mig milió de catalans

El cas a Catalunya, a més, és especialment greu. Segons va constatar el sisè Monitor Anual Adecco sobre salaris, un estudi d'aquesta consultora de recursos humans, Catalunya és la comunitat d'Espanya que més poder adquisitiu ha perdut des del 2010. La presentació de l'informe de la Generalitat arriba pocs dies després que l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) alertés que s'estava produint un estancament dels salaris a escala global "sense precedents". 

S'eixamplen les desigualtats

La Generalitat també apunta que les desigualtats entre els més rics i els més pobres cada cop són més grans. Un de cada deu assalariats guanya com a màxim 8.470 euros anuals bruts, una xifra que se situa per sota del salari mínim interprofessional (que equivaldria a 9.172 euros bruts a l'any). A l'altre extrem, un de cada deu treballadors cobra més de 42.850 euros anuals. Segons l'estudi, el primer grup d'assalariats ha vist com la seva retribució anual real queia un 8,1% des del 2008, mentre que el poder adquisitiu dels treballadors més rics va créixer un 5,1%. De fet, el col·lectiu de ciutadans que perceben els salaris més alts va créixer un 13% l'any 2016.

Per sexes, el salari mitjà anual de les dones va créixer amb més força que el dels homes el 2016 (un 0,8% respecte a un 0,2%), i es redueix lleugerament la bretxa salarial fins al 23,4%. No obstant això, la retribució en valors absoluts dels homes continua sent molt superior a la de les dones. De mitjana, els homes guanyen 27.572 euros anuals, mentre que les dones només en perceben 21.110.