Aquestes són les 42 activitats que cobreixen els ERTO fins al 31 de gener

El llistat inclou sectors com l'hostaleria, els taxis o els parcs temàtics

Després d'una llarga negociació entre govern espanyol i agents socials, aquest dimarts el consell de ministres ha aprovat l'allargament dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de gener del 2021. Una de les principals novetats és que els ERTO per força major només s'hi podran acollir 42 sectors, que són els més castigats per la pandèmia. Els 42 àmbits han estat seleccionats a partir de la classificació estatal d'activitats econòmiques (CNAE) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 1. Extracció de minerals de ferro
 2. Fabricació d'explosius
 3. Edició de diaris
 4. Producció de metalls preciosos
 5. Activitats dels operadors turístics
 6. Activitats de les agències de viatges
 7. Transport aeri de passatgers
 8. Reproducció de suports enregistrats
 9. Transport espacial
 10. Comerç a l'engròs de cuirs i pells
 11. Lloguer de mitjans de transport aeri
 12. Altres serveis de reserves i activitats relacionades
 13. Gestió de sales d'espectacles
 14. Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic
 15. Activitats auxiliars a les arts escèniques
 16. Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
 17. Fabricació d'instruments musicals
 18. Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars
 19. Organització de convencions i fires de mostres
 20. Lloguer de cintes de vídeo i discos
 21. Hotels i allotjaments similars
 22. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
 23. Arts gràfiques i serveis relacionats
 24. Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
 25. Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
 26. Transport de passatgers per vies navegables interiors
 27. Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
 28. Arts escèniques
 29. Activitats d'exhibició cinematogràfica
 30. Fabricació de catifes i moquetes
 31. Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
 32. Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics
 33. Estiratge en fred
 34. Activitats annexes al transport aeri
 35. Fabricació d'articles de joieria i articles similars
 36. Altres allotjaments
 37. Transport marítim de passatgers
 38. Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers
 39. Transport per taxi
 40. Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
 41. Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell
 42. Altres activitats recreatives i d'entreteniment