El Tribunal de Comptes qüestiona l'aval públic donat a Sacyr per a les obres del canal de Panamà

L'organisme de control critica el procés amb què la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit va avalar l'empresa per 160 milions per al concurs públic. Ara l'Estat podria haver de pagar aquest import a causa de l'aturada dels treballs

El Tribunal de Comptes espanyol qüestiona en un informe el "respecte al marc legal contractual" d'un aval de prop de 160 milions d'euros que va atorgar la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE) l'any 2009 a Sacyr, per poder optar a l'adjudicació de les obres del canal de Panamà en el concurs públic convocat.

En un informe del Tribunal de Comptes aprovat el passat 27 de juny del 2013 i enviat poc després al Congrés dels Diputats, l'òrgan fiscalitzador no retreu les condicions en què es va pactar l'operació i admet que la CESCE ha de prestar el suport necessari a les empreses exportadores espanyoles.

Tanmateix, adverteix que s'han de conciliar tant com es pugui els criteris d'oportunitat i el "respecte al marc legal contractual" que ha d'aplicar-se a totes les operacions en nom del principi de seguretat jurídica, sobretot tenint en compte que la CESCE és pública.

L'informe destaca la "falta de cap iniciativa" de la CESCE per sol·licitar al ministeri d'Economia i Hisenda –aleshores dirigit per Elena Salgado, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero– l'aprovació, mitjançant una ordre ministerial, de la normativa que emparés les "peculiaritats  de l'operació".

Tampoc no consta, afegeix, que s'abordés de manera expressa el tema de la necessitat d'apartar-se parcialment de les condicions generals.

Així mateix, troba a faltar que els documents denominats 'Indemnity Obligation' –en virtut dels quals la CESCE assumeix obligacions davant l'assegurat– estiguin traduïts al castellà, i critiquen també que no tinguin data.

L'òrgan fiscalitzador analitza, sense esmentar-les expressament, dues pòlisses "que pertanyen totes dues a la mateixa operació d'exportació" i que corresponien a una mateixa obra d'infraestructures que es va licitar per 5.250 milions de dòlars (uns 4.032 milions d'euros).

Per aquesta quantitat va aconseguir l'adjudicació el consorci que construeix l'ampliació del canal de Panamà, GUPC –integrat per Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul i la panamenya CUSA–, i que ara està en risc de paralització.

Cadascuna d'aquestes companyies va sol·licitar a l'agència de crèdit a l'exportació del seu país la cobertura del risc derivat del reintegrament de les fiances, en cas que resultessin executades a conseqüència d'incompliments de l'empresa exportadora.

En el cas espanyol, la CESCE va emetre tres cartes de crèdit amb un import màxim d'indemnització de 216 milions de dòlars (uns 158 milions d'euros), que suposava el 43% de l'import total consolidat. Ara, l'Estat podria veure's obligat a pagar aquesta quantitat per l'aturada de les obres de Sacyr, que reclama que es reconegui el sobrecost que ha calculat i que les autoritats panamenyes no admeten.

L'actual ministra espanyol de Foment, Ana Pastor, és a Panamà aquest dilluns per intentar fer de mitjancera entre Sacyr i Panamà i evitar que el cas esquitxi les finances públiques, compromeses per aquest aval de l'any 2009.