Economia 14/11/2016

Les grans elèctriques van disparar els guanys durant la crisi malgrat la caiguda del consum

Pimec creu que hi ha marge per a una rebaixa de les tarifes i reclama una nova regulació

Xavier Grau
2 min
En vuit mesos hi ha hagut quatre pujades de la factura de l'electricitat.

BarcelonaLes grans companyies elèctriques espanyoles van disparar els guanys durant els anys de la crisi, malgrat que es va produir una davallada en el consum de la llum, segons posa en evidència un estudi de l'observatori de la patronal Pimec.

Segons aquesta patronal, les dades demostren que les grans companyies elèctriques tenen uns beneficis molt superiors –en percentatge de guanys sobre vendes– a la resta de companyies, tant del grup de les grans empreses que cotitzen a la borsa com de les pimes i, per tant, conclou que hi ha marge per rebaixar les tarifes elèctriques.

La llum ha pujat un 10% durant la legislatura de RajoyL'estudi indica que la xifra de negocis de les grans elèctriques va créixer de manera relativament moderada en el període 2001-2007, però a partir de l'any següent, amb la crisi, i malgrat que el consum d'electricitat va disminuir, la seva xifra de negocis va fer "un salt considerable". En aquest període, segons Pimec, les grans elèctriques que formen part de la patronal Unesa –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP i Viesgo (abans E.On)– van facturar anualment entre 20.500 i 22.600 milions d'euros.

Segons Pimec, a partir de les dades d'Unesa, entre 2001 i 2007 l'increment anual mitjà tant del consum elèctric com de la xifra de negoci d'aquestes companyies se situava entorn al 4,2%. Però entre el 2007 i el 2015 el consum va disminuir de mitjana un 1,5% anual, mentre que la xifra de negoci agregada d'aquestes grans elèctriques va créixer un 2,7% anual.

Evolució del consum d'energia elèctrica i de la xifra de negoci de les grans elèctriques

Les grans elèctriques van disparar els guanys durant la crisi malgrat la caiguda del consum

Pimec destaca que una part es podria atribuir al cost superior de matèries primeres com el petroli o el gas, tot i que aquests combustibles cada vegada tenen menys pes en la generació elèctrica i, a més, el 2015 va continuar augmentant el negoci de les elèctriques malgrat que el preu d'aquestes matèries primeres va caure a mínims.

Benefici del 14,6%

L'informe indica que entre l'any 2011 i el 2015, les elèctriques van obtenir un benefici net sobre la xifra de negoci del 14,6%. Segons Pimec, les grans elèctriques el 2015 van obtenir uns guanys sobre vendes que tripliquen la mitjana de les empreses que cotitzen a la borsa, i el 2014 va ser el doble.

Les petites i mitjanes empreses catalanes van obtenir, en el període 2011-2014, un benefici sobre vendes d'un 1,2%, segons l'informe de Pimec, mentre que el benefici de les grans elèctriques va ser d'un 14,6% sobre les seves vendes.

Però si s'agafa el període 2003-2014, les pimes catalanes van obtenir un benefici net de mitjana del 2,4% de les seves vendes, mentre que les elèctriques d'Unesa van aconseguir uns guanys del 16,8%, és a dir, set vegades més.

A partir d'aquestes dades, Pimec considera que "el mercat elèctric espanyol necessita una reforma en profunditat" en la qual hauria de prevaldre "la competència entre operadors i la qualitat de regulació i control, per tal d'apropar les rendibilitats de les elèctriques al mercat" i, en conseqüència, fer més competitius els preus de l'electricitat.

stats