La meitat de les grans empreses han destruït llocs de treball entre gener i octubre

El Banc d'Espanya apunta una caiguda del benefici empresarial del 71%

L'impacte de la crisi del covid-19 ha afectat els números de les empreses i, en conseqüència, els seus treballadors. Més de la meitat d'empreses (50,6%) han destruït llocs de treball des del gener fins a l'octubre, un percentatge 14 punts superior al registrat un any abans. A més, aquesta destrucció no ha sigut homogènia, sinó que ha impactat en especial als treballadors amb contractes temporals (19,5%), mentre que els llocs de treball fixos s'han reduït un 3%.

Així ho recull un informe sobre la situació financera de les empreses els tres primers trimestres del 2020 i l'impacte del covid-19, publicat aquest dimarts pel Banc d'Espanya, a través de la Central de Balances (una enquesta a gairebé 900 empreses, principalment grans, entre gener i setembre del 2020).

La xifra està lligada a un mercat laboral espanyol que ha sigut especialment vulnerable als efectes d'una crisi que ha tocat els seus actius principals: el turisme i els serveis, sectors on, segons l'informe del Banc d'Espanya, s'ha destruït més l'ocupació. De fet, durant la pandèmia Espanya ha eliminat més del doble d'ocupació que Europa, segons l'Eurostat. A més, és el país europeu amb una temporalitat més elevada (26,9%), fet que caracteritza el mercat laboral per ser més vulnerable davant situacions de crisi com l'actual.

Espanya ja acumula el 29% dels aturats d'Europa tot i suposar el 14% de la població

Amb tot, la caiguda de l'ocupació a Espanya ha sigut del 5,9% en termes mitjans, i això sense tenir en compte els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A més, l'organisme també recull que les despeses en personal han caigut fins a l'octubre un 4,9%, fet que s'explica per la davallada de les remuneracions fruit del descens de les plantilles, ja sigui per acomiadaments o expedients de regulació temporal d'ocupació. De fet, segons el Banc d'Espanya, la mitjana dels salaris ha crescut un 1,1%, un punt menys en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Una de cada dues empreses, insolvents

L'informe també preveu que entre un 15% i un 19% de les empreses siguin insolvents amb el temps. D'aquest total, però, un 9% serien "viables" –tindran beneficis futurs–, mentre que entre un 6% i un 10% (si la crisi s'allarga) no aconseguiran sortir de les pèrdues, segons el Banc d'Espanya. L'ens dibuixa aquest horitzó després de registrar una caiguda dels beneficis del conjunt de les empreses de fins a un 71%, mentre creix l'endeutament per "cobrir les necessitats de liquiditat". Amb tot, gairebé la meitat d'aquestes empreses tindran una "situació financera delicada" a l'acabar l'any.

Per tot això ha crescut la pressió financera –la dificultat de poder afrontar les despeses financeres– un 40%, cosa que significa 27 punts percentuals més en comparació amb l'any anterior. Les més afectades són les pimes i les empreses del sector de l'hoteleria, l'oci i la restauració, que, de fet, esperen des de principis de novembre noves ajudes del govern espanyol.

El govern espanyol prepara més ajudes per a la restauració

Des del Banc d'Espanya plantegen que si bé les línies d'avals ICO aprovades –i prorrogades– pel govern espanyol s'han traduït en oxigen per a les empreses que hi han accedit, les "mesures de suport a la solvència han sigut més limitades", sobretot en les empreses més petites. Per aquest motiu, el Banc d'Espanya proposa que, abans que els negocis es vegin abocats a declarar-se insolvents, s'hauria de "fomentar una reestructuració del deute i reformar els mecanismes d'insolvències judicials i extrajudicials per fer-los més àgils i eficients".