Economia 16/12/2020

Les dones segueixen sense guanyar poder a les cotitzades

El compliment del codi de bon govern de les empreses s'estanca, segons la CNMV

Xavier Grau Del Cerro
2 min
El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, junt a l'alcalde de València, Joan Ribó, al congrés de la Confederación Española de Directivos i Ejecutivos (CEDE) celebrat a València

BarcelonaLa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha constatat un augment de la presència femenina en les empreses que cotitzen a borsa, però el cert és que no hi ha un augment del seu poder executiu, segons es desprèn de l'informe anual de govern corporatiu de les empreses que cotitzen a la borsa espanyola referit a l'exercici del 2019.

L'informe indica que el 23,4% dels membres dels consells d'administració de les empreses a borsa eren dones el 2019, gairebé quatre punts per sobre d'un any abans i 6,8 punts més que el 2016. En el cas de les empreses de l'Íbex-35, aquesta presència femenina va augmentar més de quatre punts, fins al 27,5%, i se situa a prop de l'objectiu d'un 30% de presència femenina per a l'any 2020 que marca el codi de bon govern.

Però, tot i així, aquestes dones no guanyen pràcticament pes executiu en les empreses. Segons l'informe de la CNMV, les conselleres executives només són un 5,5% del total, només sis dècimes més que l'any anterior. Un total de 46 empreses van nomenar conselleres el 2019, de les quals el 87,7% eren independents, el 10,5% dominicals (en representació d'un accionista rellevant) i l'1,8% executives.

Les dones presidien els consells en un 4,7% de les cotitzades (+0,2 punts enfront del 2018) i el percentatge de conselleres que no pertanyen a cap comissió del consell va disminuir de l'26,4% a l'23,6%.

A part de l'escassa presència de conselleres executives en les empreses que cotitzen a borsa, el 2019 es va registrar un descens de la presència femenina en l'alta direcció, ja que van passar del 16% el 2018 al 15,9% el 2019. A més, hi ha menys empreses que tenen dones a l'alta direcció, ja que es va passar del 59,9% el 2018 al 58,3% el 2019.

Bon govern

L'informe de la CNMV també reflecteix un estancament en el compliment de les recomanacions del codi de bon govern, aprovat el 2015. El grau general de compliment del 100% de les recomanacions va ser del 85,7% el 2019, el mateix percentatge que un any enrere. De manera parcial es van seguir un 7,1% de les recomanacions (només una dècima més que el 2018). Així, el seguiment total se situa en el 92,8%, quan un any enrere era nomes una dècima inferior.

A més, va baixar una dècima el nombre d'empreses que van complir el 90% de les recomanacions. I només dues empreses van seguir el 100% de les recomanacions el 2019, tres menys que un any abans.

Dualitat en els sous

La CNMV també ha analitzat els informes de remuneració dels consellers de les cotitzades, i es detecta un comportament dual. A les empreses de l'Íbex-35 el sou dels presidents i consellers delegats va augmentar un 3,3%, mentre que a les cotitzades que no formen part del selectiu la remuneració va baixar un 7,4%.

El sou mitjà dels primers executius de les empreses de l'Íbex-35 es va situar en 3,2 milions d'euros anuals, mentre que a les cotitzades que no formen part del selectiu es va situar en 821.000 euros.

stats