El model de finançament va seguir discriminant Catalunya el 2014

Els catalans són els tercers que més aporten però els desens a l'hora de rebre recursos

Catalunya va ser el 2014 la tercera comunitat autònoma que més va aportar en recursos tributaris al sistema de finançament espanyol, però la desena en recursos per càpita rebuts un cop aplicat el model de finançament.

Així ho recull una nota del departament d’Economia i Hisenda que fa referència a dades facilitades pel ministeri d’Hisenda. Concretament, Catalunya va aportar un 17,6% més que la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú i va rebre de l’Estat un 2% menys. En recursos aportats, Catalunya es va situar per darrere de Madrid i Balears i, un cop aplicat el sistema de finançament vigent, va retrocedir fins a la desena posició, per darrere de Cantàbria, Rioja, Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, Astúries, Galícia, Castella-la Manxa i Balears.

Segons el departament d’Economia i Hisenda, es confirma la tendència del període 2010-2013, en què Catalunya ha perdut entre 7 i 8 posicions relatives després d’aplicar-se l’actual model de finançament. El departament també apunta que si es té en compte el cost de la vida, Catalunya perd 11 posicions, i passa de la tercera a la catorzena posició.

Les dades que el ministeri d’Hisenda liderat per Cristóbal Montoro ha tramès al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda demostren, segons el Govern, que “els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos”. I l’executiu català assenyala que Catalunya perd set posicions, mentre que altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana han rebut més recursos per càpita que Catalunya.

Les dades publicades pel ministeri d’Hisenda corregeixen a l’alça el càlcul de la liquidació provisional de la bestreta del 2014 per a Catalunya. Inicialment van preveure 1.406 milions però finalment li corresponen 1.551 milions, d’acord amb la recaptació real de l’exercici del 2014.