Economia 21/01/2013

La riquesa de les famílies trenca la ratxa negativa i puja un 5,5% al setembre

En termes interanuals, però, l'estalvi familiar ha disminuït en 11.356 milions d'euros, un 1,5%, segons les dades del Banc d'Espanya

Efe
2 min

MadridLa riquesa financera neta de les famílies espanyoles –la diferència entre els estalvis i els préstecs que tenen concedits– va pujar un 5,5% en el tercer trimestre del 2012 i va trencar la ratxa negativa que havia seguit durant els dos primers trimestres d'aquest any.

Segons les dades publicades pel Banc d'Espanya, l'augment ha estat de 38.763 milions d'euros en el tercer trimestre respecte de l'anterior, encara que en termes interanuals l'estalvi financer de les famílies ha descendit en 11.356 milions d'euros, equivalents a l'1,5%.

Els actius financers de les llars espanyoles –diners en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda– sumaven 1,643 bilions d'euros al tancament del tercer trimestre de 2012, enfront dels 1,682 bilions de l'any anterior.

Pel que fa als passius financers de les famílies –els préstecs a curt i a llarg termini i altres comptes pendents de pagament, com crèdits comercials i bestretes– es van reduir lleugerament, a 909.781 milions, entre juliol i setembre, enfront dels 929.912 milions que hi havia al juny.

Part d'aquest descens obeeix a la caiguda dels préstecs a curt termini, que van passar de 36.033 milions d'euros al juny a 30.641 milions al setembre, la qual cosa reflecteix un menor consum amb pagament ajornat, ja que aquests crèdits acostumen a utilitzar-se per adquirir béns com ara televisions o automòbils.

També els crèdits a llarg termini han caigut, encara que en aquest cas acumulen ja diversos trimestres de caigudes, ja que la crisi econòmica es tradueix en un retraïment de la clientela a l'hora de demanar finançament i fa que les entitats financeres n'endureixin les condicions.

En concret, en finalitzar el mes de setembre, les famílies residents a Espanya acumulaven 813.304 milions en préstecs a llarg termini, gairebé 9.600 menys que en el trimestre anterior i 35.809 milions menys que un any abans.

stats