Microsites 05/10/2016

Empreses capdavanteres i amb valors

Aposta. Les empreses d’economia social generen riquesa a la societat amb projectes sostenibles que posen sempre en primer terme les persones, amb llocs de treball de qualitat i estructures modernes, eficients i democràtiques. Tothom hi guanya

3 min
Acte de presentació del nou projecte d'Ateneus Cooperatius. Foto: Aracoop

Una empresa d’economia social convé a la societat en general, i a tu en particular: hi guanya la societat —perquè l’objectiu central és l’impacte social positiu i no els beneficis privats— i també tu perquè tens veu i vot en les grans decisions de l’empresa i un lloc de treball fix. Són empreses que es caracteritzen per donar prioritat a les persones i al fi social per sobre del capital, però també solen anar associades a projectes sostenibles, de proximimitat —sense renunciar a la vocació internacional— i a la innovació perquè l’objectiu és precisament aconseguir un impacte positiu al territori alhora que es creen llocs de treball de qualitat. La governança té a veure amb una gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, que pren les decisions en funció de les necessitats de les persones, sempre amb la màxima professionalitat: per poder tenir un impacte positiu, el primer requisit és que l’empresa sigui viable i eficient.

Diversitat

Els resultats obtinguts de l’activitat econòmica —molt diversa: hi ha cooperatives a tots els sectors— s’apliquen principalment en funció del treball aportat i els serveis o activitats realitzats per les sòcies i socis o pels seus membres i, en el seu cas, al fi social objecte de l’entitat.

Aquest tipus d’empresa promociona la solidaritat interna i afavoreix el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació de treball estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.

Una aportació a la societat

Les empreses de l’economia social i cooperativa aporten una doble utilitat a la societat. D’una banda, són generadores de riquesa i activitat econòmica. D’una altra, ajuden a donar resposta a reptes socials des de sectors d’activitats molt diversos.

L’alta implicació dels treballadors en els projectes empresarials facilita que s’adaptin a un tipus d’economia al qual les persones són el centre d’un model basat en el coneixement, la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del talent.

Empreses on tots decideixen i on tots guanyen

El cor de l’economia social rau en les persones que formen part de tants i tants projectes que busquen crear una riquesa que també té en compte els valors socials.

Atès que l’element humà és tan important, la democràcia interna impera en la gestió d’aquests projectes: les persones en són les protagonistes. L’esforç dels socis es veu recompensat de manera equitativa, justa i solidària, d’acord amb els criteris que ells mateixos estableixen.

Atendre les necessitats socials com la ciutadania mereix

L’economia social fa territori i cohesiona. Els projectes d’economia social estan fortament arrelats al territori on operen i a la gent que els impulsa. El vincle que es genera fomenta la implicació de les persones sòcies i els veïns en objectius comuns, que passen sempre per la cohesió social i la igualtat en l’espai comú, que cal conservar amb criteris de sostenibilitat.

Ocupació estable i de qualitat

Emprendre una activitat econòmica és una aposta valenta que genera riquesa i millores per a la societat, per mitjà de la creació de llocs de treball.

L’economia social i cooperativa aposta per projectes viables que ajuden a crear ocupació en un territori i poden potenciar valors en el treball com la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la conciliació familiar i laboral i la cooperació, compartint esforços i coneixements, i millorant així la competitivitat.

Els projectes d’economia social i cooperativa són compatibles amb la viabilitat econòmica i la sostenibilitat dels negocis. Emprendre d’una manera diferent i amb valors és possible i una realitat creixent en el nostre territori.

Organitzacions adaptades als nous temps

Innovació, eficiència empresarial per créixer i responsabilitat social van plegats als projectes d’economia social. Aquest model afavoreix la capacitat de resiliència de les organitzacions i la seva adaptació als nous temps. Són, en definitiva, modernes i actuals.

El sector està ple d’iniciatives innovadores i fructíferes que tiren endavant i creixen fins a convertir-se en organitzacions fortes i amb capacitat per tenir un impacte en el seu territori i més enllà de les seves fronteres.

La perdurabilitat és un altre tret característic dels projectes d’economia social. El model de creixement i de repartiment dels guanys contribueix a la seva capacitat de reinventar-se, ja que permet adaptar-se a les noves exigències i al mercat actual.

El model d’economia social afavoreix el creixement de les empreses de forma sostenible, incloent-ne la internacionalització.

A més, el compromís ferm per millorar la societat, essència d’aquestes organitzacions, i l’interès pel consum responsable són elements que reforcen encara més aquests projectes també fora de les seves fronteres.

Els valors de l’economia social

  • El vincle de les empreses amb el desenvolupament i la millora del territori
  • Un model més democràtic, de justícia social i d’empoderament de les persones
  • Compromís ambiental
  • Capacitat d’autogestió i democràcia interna
  • Promoció de la igualtat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat i la cohesió social
  • Innovació social per donar respostes a nous reptes
  • Cultura interna basada en la participació
  • Font d’ocupació estable i de qualitat

stats