Microsites 05/10/2017

L’economia social en xifres

Milions de persones estan vinculades d’alguna manera a l’economia social a Catalunya, ja sigui com a associats o com a beneficiaris. És un sector potent, que dóna feina a més de 180.000 persones

2 min

Tot i que és bastant desconegut per a molta gent, l’economia social catalana té molta força i potència. Representa pels volts del 2,2% del producte interior brut (PIB) català, produït per prop de 10.000 empreses.

En aquest paisatge frondós destaquen les cooperatives, fórmula que comparteixen quasi el 40% de les empreses del sector, amb una facturació conjunta que supera els 4.500 milions d’euros i que compta amb més de 45.000 llocs de treball. Dins del grup de cooperatives, les més nombroses són les de treball associat —en què els treballadors s’uneixen per produir béns i serveis i són alhora propietaris i gestors—, que representen el 75% del total.

L’economia social està present a tots els sectors d’activitat, malgrat que destaca, molt per sobre de la resta, el sector dels serveis, que en el cas de les cooperatives representa el 59% del total, seguit dels de la indústria (16%) i la construcció (15%).

En creixement

L’economia social gaudeix d’un creixement molt notable. Aquestes empreses tenen un creixement interanual del 6,2% en creació de llocs de treball. En regir-se per criteris que situen les persones al centre, la creació i el manteniment de llocs de treball és sempre prioritari.

El 2015 es van crear a Catalunya 115 noves empreses d’economia social.

L’economia social

En formen part les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i associacions amb activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les confraries de pescadors i les societats agràries de transformació.

Primacia de les persones i de la finalitat social per sobre del capital

Gestió democràtica, transparent, i participativa

Compromís amb el territori, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social

Present en tots els sectors d’activitat

L’economia social en xifres

El sector cooperatiu

L’economia social en xifres
stats