Contingut patrocinat
Especials 01/06/2023

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC ofereix, el curs que ve, els graus en Odontologia i Audiologia General

Les dues titulacions recullen la trajectòria i l’experiència adquirida amb el grau en Medicina, del qual es gradua la primera promoció el 5 de juny.

Redacció
4 min
La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-UCC

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amplia la seva oferta acadèmica a partir del curs 2023-2024. A més a més del grau en Medicina, del qual es graduarà la primera promoció demà dilluns, 5 de juny, els estudiants podran cursar-hi els graus en Odontologia i en Audiologia General. D’aquesta manera, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat, dona resposta a dues demandes socials i sanitàries en creixement amb l’objectiu de formar persones capacitades per treballar en professions en evolució contínua i avui altament tecnificades.

Tant en el cas d’Odontologia com d’Audiologia General s’utilitzarà la metodologia docent ja aplicada amb èxit al grau en Medicina i que es caracteritza per situar l’estudiant al centre de l’aprenentatge, la transversalitat i integració de continguts, l’aprenentatge entre iguals, la simulació, etc. La innovació en els processos d’aprenentatge –aspecte que forma part de l’ADN de la Facultat de Medicina– serà un dels eixos centrals. La tecnologia s’integrarà a tot el procés formatiu i un exemple és l’AudioLab, el primer laboratori especialitzat en audiologia de l’Estat espanyol, que tindrà un equipament punter per poder oferir als estudiants experiències formatives de qualitat, generar nous projectes de recerca i presentar propostes de formació contínua en el sector professional.

La formació pràctica dels estudiants, tant en contextos de simulació com amb pacients reals, serà un altre pilar fonamental dels estudis d’Odontologia i d’Audiologia General de la UVic-UCC, ambdós títols amb un plantejament alineat amb els estàndards europeus tant pel que fa a la formació com al perfil dels titulats. Al grau en Odontologia, es faran prop de 1.100 hores de pràctiques –cosa que es converteix en un dels valors afegits i diferencials del grau en relació a altres universitats del territori– i en el cas d’Audiologia General les pràctiques suposaran 30 ECTS (unes 600 hores) en dos períodes diferenciats entre tercer i quart curs.

Tant en el cas d’Odontologia com d’Audiologia General s’utilitzarà la metodologia docent ja aplicada amb èxit al grau en Medicina i que es caracteritza per situar l’estudiant al centre de l’aprenentatge, la transversalitat i integració de continguts, l’aprenentatge entre iguals, la simulació, etc.

Odontologia, cinc anys

El grau en Odontologia de la UVic-UCC, que es farà en modalitat presencial, tindrà una durada de 5 anys i constarà de 300 ECTS en total. L’oferta inicial serà de 60 places i els estudiants podran accedir-hi mitjançant el sistema de preinscripció pública. Els tres primers cursos (formació bàsica i preclínica) es faran a Vic, a la Facultat de Medicina, i els dos darrers (formació clínica), a Manresa.

El grau en Odontologia permetrà donar continuïtat als estudiants de cicles formatius d’Higiene Bucodental i de Pròtesis Dentals, que poden veure aquests estudis com una oportunitat per assolir una major professionalització i projecció laboral. Per altra part, en aquests estudis es promourà la vessant comunitària, d’acord amb la previsió que, en els pròxims anys, la sanitat pública vagi incrementant la cartera de serveis públics, integrant més perfils d’odontòlegs i higienistes. Segons l'Encuesta de Salut Oral en España 2020, s’estima que un 55% de la població de l’Estat espanyol té algun problema bucodental.

La formació pràctica dels estudiants serà un altre pilar fonamental dels estudis d’Odontologia i d’Audiologia General de la UVic-UCC.

Audiologia General, semipresencial

El grau propi en Audiologia General de la UVic-UCC, el primer a l’Estat espanyol i alineat amb els 27 programes de grau en Audiologia que hi ha a Europa i els més de 7 a fora d’Europa (els EUA, Austràlia, l'Argentina, etc.), tindrà un doble component clínic i tecnològic i s’impartirà en una modalitat semipresencial. Comptarà amb un model propi de formació, orientat als estàndards de qualitat en formació semipresencial, i per aquest motiu els estudiants disposaran de diferents materials i recursos per al seu aprenentatge, tutories, sessions sincròniques setmanals i tallers pràctics presencials que, junt amb el Programa de Suport a l’Estudiant (PSE), han de permetre generar un entorn d’aprenentatge flexible i personalitzat.

Aquest grau representa la continuïtat cap a la formació universitària dels titulats amb el cicle formatiu de grau superior en Audiologia Protètica i una millora per a professionals amb altres titulacions que treballen al sector sense aquesta formació específica. L’OMS calcula que un 20% de la població mundial pateix una disminució de capacitat auditiva i un 6,5%, una disminució al sistema vestibular.

El pla d’estudis d’aquest grau propi tindrà una durada de quatre anys, constarà de 240 ECTS i inicialment s’oferirà un total de 60 places. Des del primer curs l’estudiant s’integrarà en assignatures del mateix grau que s’imparteixen en altres universitats internacionals i de referència en l’àmbit audiològic, singularment Dinamarca. Aquestes experiències de mobilitat ja des del primer curs han de permetre facilitar –segons l’itinerari formatiu de l’estudiant– les estades de mobilitat internacional previstes als darrers cursos del grau. A més de totes aquestes col·laboracions puntuals i continuades, el grau comptarà amb una base de professorat estranger (procedent dels EUA, Alemanya, Dinamarca...) de primer nivell en recerca i de reconeixement internacional en l’àmbit audiològic.

Alta ocupabilitat laboral

La realització de les pràctiques en entorns professionals reals possibilitarà als estudiants d’Odontologia i d’Audiologia General de la UVic-UCC tenir un contacte directe amb especialistes d’aquests àmbits en actiu i, alhora, fer xarxa entre estudiants, universitat i ocupadors. Amb tot, els titulats i les titulades en Odontologia registren actualment una alta taxa d’ocupació una vegada finalitzen els estudis. Segons dades de l’AQU del 2020, el 93,2% dels graduats en Odontologia a Catalunya estaven treballant mig any després d’acabar els estudis i el 83,6% ho feien assumint funcions específiques per a les quals habilita la titulació.  

stats