Microsites 03/01/2017

Habitatge d'ús turístic o 'home sharing'?

Les diferències entre un model d'allotjament de viatgers i l'altre són prou evidents, tot i que l'administració encara no ha tipificat el 'home sharing'. Aquestes són les vuit principals

1 min
Les diferències entre un habitatge que no té ús intensiu turístic i els que sí són prou evidents / AIRBNB

Moltes vegades es parla de pisos turístics sense diferenciar entre els habitatges d’ús turístic (HUT) i les llars compartides. En tots dos casos es tracta d'allotjar viatgers de diferents llocs durant espais més o menys curts de temps, i aquest fet indueix a confusió. Però la realitat és que hi ha diferències importants entre aquests dos models d’allotjament:

Font: AIRBNB
stats