Opcions per triar i remenar

El grau d’especialització que permet un màster o postgrau és innegable, com també ho és la versatilitat del nostre sistema universitari, que cada any incorpora noves titulacions que busquen donar resposta als reptes actuals i futurs en termes econòmics, sanitaris, demogràfics, energètics, tecnològics, jurídics, socials, educatius, culturals, empresarials o comunicatius, entre d’altres. Vet aquí un petit recorregut pels nous màsters que les universitats catalanes incorporaran el curs vinent.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Catàleg: 150 MÀSTERS UNIVERSITARIS I 500 ENSENYAMENTS PROPIS, ENTRE MÀSTERS, POSTGRAUS I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Novetats curs 2019-20: 2

En paraules del vicerector de Comunicació de la UB, Francisco Esteban, les humanitats digitals “són una nova disciplina en què convergeixen els estudis humanístics i socials amb les noves eines informàtiques” que permetran a qui les cursi “adquirir competències i habilitats tècniques per al tractament, la preservació, la difusió i l’ús de coneixements humanístics en el mitjà digital, així com reflexionar sobre el seu rol en la producció d’objectes i coneixements digitals i aportar els sabers humanístics a la societat digital”. El màster implica les facultats de Biblioteconomia i Documentació, Geografia i Història i Filosofia.

Al seu torn, el de Diplomàcia i Organitzacions Internacionals, per a Esteban sorgeix en el marc d’una societat globalitzada “cada dia més complexa, dinàmica i interdependent, en la qual, juntament amb els estats, hi ha altres actors rellevants com ara organitzacions internacionals, entitats subestatals, ONGs i empreses transnacionals, entre d’altres”. En la seva opinió, totes necessiten dotar-se “d’un personal altament qualificat en política i acció internacional i que alhora sigui plurilingüe i tingui capacitats de negociació, comunicació i lideratge”. Uns aspectes en els quals fa èmfasi aquesta segona titulació, que s’impartirà al Centre d’Estudis Internacionals de la UB.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Catàleg: 150 MÀSTERS OFICIALS I 110 DE PROPIS, 100 DIPLOMES DE POSTGRAU I 200 CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Novetats curs 2019-20: 3

Els màsters que tenen més demanda a la UAB són els que s’ubiquen en àrees com agroalimentació, biociències, ecologia, ciències i ciències ambientals, comunicació, dret, economia i empresa, educació, enginyeria i tecnologia, història, filosofia i art, infermeria i fisioteràpia, llengua, literatura i traducció, medicina, política i societat, psicologia i logopèdia, turisme, hostaleria i gestió hotelera, o veterinària. En aquest catàleg el curs que ve debutaran tres màsters oficials, el de Gestió Turística del Patrimoni Cultural, el de Literatura Infantil, Cultura Infantil i Mèdia / Children’s Literature, Childhood Culture and Media Master, i el de Recerca en Estudis Internacionals, a més de diverses novetats en màsters i postgraus propis.

Tal com afirma la vicerectora de Comunicació i Promoció, Virginia Luzón, la programació de nous títols respon “a la creixent necessitat d’estudis multidisciplinaris, innovadors i actualitzats que responguin a les transformacions del món professional” i es plantegen, en tot moment, “pensant en estudiants dinàmics i inquiets que vulguin emprendre una carrera acadèmica i professional ambiciosa, internacional i oberta a les innovacions, ja que la tendència de la societat actual i futura apunta cap a una necessitat de formació contínua al llarg de tota la carrera professional i cada cop més interdisciplinària i flexible”.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Catàleg: 67 MÀSTERS UNIVERSITARIS + 200 MÀSTERS I POSTGRAUS PROFESSIONALITZADORS

Novetats curs 2019-20: 5 MÀSTERS OFICIALS + 11 POSTGRAUS I MÀSTERS PROFESSIONALITZADORS

El curs vinent la UPC incorpora cinc nous màsters universitaris, tres dels quals s’impartiran íntegrament en anglès. Són el Master’s Degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering (Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora), el Master’s Degree in Advanced Telecommunication Technologies (Tecnologies de Telecomunicació) i el Master’s Degree in Engineering Physics (Física per a l’Enginyeria). A aquests hi afegeix els màsters en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica i en Enginyeria Agronòmica, programa de màster interuniversitari coordinat per la Universitat de Lleida (UdL).

Al seu torn, la UPC School incorporarà els postgraus de Realitat Virtual aplicada a la Construcció; d’Economia Circular: Eines i Estratègies d’Innovació Industrial; de Gestió Eficaç de Recursos; Desenvolupador Full-Stack d’Aplicacions amb Tecnologies Web; Digital Innovation for Business Development; Game Design & Management; Lean Startup Incubation; Tecnologies i Computació Quàntica, i Tecnologies 5G. Quant als màsters, oferirà el d’e-Health Technology Innovation; el d’Optometria i Teràpia Visual i el de Smart Energy.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Catàleg: 35 MÀSTERS UNIVERSITARIS

Novetats curs 2019-20: 4

El curs 2019-20 la UPF posa en marxa quatre màsters universitaris nous. El primer, en Infermeria i Salut Escolar, busca, segons la vicerectora per a projectes de docència, Cristina Gelpí, “dotar els infermers escolars d’estratègies perquè puguin contribuir al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social de la comunitat educativa”. El màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims / Logistics, Supply Chain & Maritime Business vol “formar experts que sàpiguen operar tant en el disseny com en la gestió de cadenes de subministrament complexes especialment des d’un punt de vista executiu, vetllant per la sostenibilitat mediambiental i la incorporació de noves tecnologies als processos logístics”. Al seu torn, el màster universitari de Recerca en Estudis Internacionals / Research in International Studies, impartit en anglès, proposa “examinar a fons les principals tendències globals, amb una atenció especial a la manera com els canvis en l’estructura de la governança global, la seguretat internacional, els models de desenvolupament i el discurs polític impacten sobre el benestar humà”. I, finalment, el màster universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès i Castellà / Master Degree in Translation among Global Languages: Chinese and Spanish, respon “a la demanda de traductors i intèrprets especialitzats en llengües que cada cop tenen més pes en sectors com comerç internacional, indústria audiovisual, migracions, turisme, intercanvis culturals, etc.”

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Catàleg: 48

Novetats curs 2019-20: 1

A la Universitat de Lleida (UdL) la novetat del curs vinent és el màster universitari en Fructicultura, que s’impartirà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària i que, en paraules de la responsable de la unitat de Qualitat i Planificació Docent de la universitat, Carme Sala, “dona resposta a les necessitats d’una formació integral dels professionals que treballen o volen treballar en un dels sectors més punters del sector agroalimentari, amb una cadena de valor de gran complexitat”. El màster aprofita les sinergies del pol fructícola establert en un entorn productiu com és la vall de l’Ebre. Posarà èmfasi, subratlla Sala, en competències com “la capacitat d’analitzar els ecosistemes de producció fruitera i d’analitzar i escollir les estratègies de producció; de dissenyar, dimensionar i gestionar sistemes integrats de producció, manipulació i conservació de fruites; i de gestionar empreses fructícoles de producció, manipulació, transformació i comercialització i utilitzar tècniques de millora i de biotecnologia aplicada a les espècies fruiteres”.

UNIVERSITAT DE GIRONA

Catàleg: 25 MÀSTERS UNIVERSITARIS, 15 MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS I 45 MÀSTERS PROPIS

Segons la web de la Universitat de Girona (UdG), l’oferta de la universitat incorporarà noves titulacions com el màster en Economia de l’Empresa (Business Economics), el de Psicologia General Sanitària i l’interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (IU). Entre els màsters propis destaquen el d’Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític, el d’Atenció Oncològica Integral, el de Direcció d’Esdeveniments i Protocol, el de Comunicació i Relacions Públiques en empreses turístiques, el de Raonament Clínic en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, el de Sexologia Clínica i Teràpia de Parella o el de Revenue Management i Màrqueting Digital, entre d’altres.

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Catàleg: 61 MÀSTERS UNIVERSITARIS I MÉS DE 300 TÍTOLS PROPIS, ENTRE MÀSTERS, DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ, POSTGRAUS I TÍTOLS D’EXPERT UNIVERSITARI

Novetats curs 2019-20: 3

El curs vinent la URL oferirà tres nous màsters universitaris. El primer, en Estudis Avançats d’Afers Internacionals, impartit íntegrament en anglès, ofereix una aproximació global i transdisciplinària als principals actors de les relacions internacionals del nostre temps i els reptes que caldrà que afrontin en termes politològics, econòmics i jurídics. El segon, en Animació i Efectes Visuals i en Big Data, aborda, tal com destaquen des de la URL, “una disciplina en clara expansió com és l’animació, immersa en un sector on les produccions transcendeixen el seu format i generen spillovers en d’altres com l’audiovisual, el publicitari, el dels videojocs, l’editorial, les apps...” Al seu torn, el de Big Data “dona resposta a un sector amb una gran demanda de nous professionals arran del creixement exponencial del món digital, que ha conduït a una generació ingent de dades que, al seu torn, han portat al límit les infraestructures i tecnologies encarregades del seu emmagatzematge i processament”.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Catàleg: 453 MÀSTERS UNIVERSITARIS I 32 TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU

Novetats curs 2019-20: 10

Els àmbits en els quals la URV registra un major nombre de sol·licituds són Enginyeria, Tecnologies de la Informació, Salut, Educació i Dret i Administració Pública. De cara al curs vinent hi ha tres màsters emergents, el de Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia, l’interuniversitari en Enginyeria Agronòmica i el de Recerca Avançada en Estudis Humanístics. A més, tal com subratlla Domènec Puig, vicerector de Programació Acadèmica i Docència de la URV a Tarragona, la universitat “també acollirà set nous títols propis de postgrau: els màsters en Dret Duaner i en Administració Local, i els diplomes de postgrau en Serveis Climàtics; en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions; en Eficiència Energètica i Sistemes de Climatització (E3SC); en l’Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors, i en Direcció Cinematogràfica”. Finalment, assenyala Puig, “també hi ha prevista una nova doble titulació internacional, el Màster en Direcció d’Empreses (URV) i Master of Business Administration (amb la Trade Co-operative University of Moldova, de Moldàvia)” que, matisa, “en realitat no és un màster nou, però si un acord nou amb la Universitat de Moldàvia per facilitar el doble títol de màster als estudiants de les dues institucions”.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Catàleg: 46 MÀSTERS UNIVERSITARIS, 29 MÀSTERS PROPIS I 275 PROGRAMES DE POSTGRAU

Novetats curs 2019-20: 9

La UOC incorporarà el pròxim mes d’octubre nou màsters oficials nous. Són el de Filosofia per als Reptes Contemporanis, el de Traducció i Tecnologies, el d’Innovació i Transformació Digital, el de Disseny d’Interacció i Experiència d’Usuari, el de Disseny i Programació de Videojocs, el de Ciberdelinqüència, el d’Anàlisi Econòmica, el de Direcció d’Empreses i el de Direcció Financera. Entre tots ells, la universitat destaca el pes del de Filosofia per als Reptes Contemporanis, el qual dirigirà la filòsofa i assagista catalana Marina Garcés. Tal com assenyala Garcés, l’objectiu del màster “és que no sigui tan sols un producte acadèmic, sinó que esdevingui una plataforma oberta de debat i de discussió pública important; que ens serveixi per pensar-nos a nosaltres mateixos i per dotar-nos d’eines, espais i temps per pensar el món sense sotmetre’ns als seus dictats i pors”. Per a Garcés, “la filosofia és l’eina que combat la postveritat i les notícies falses o fake news ”.

UVIC-UCC

Catàleg: 2 MÀSTERS UNIVERSITARIS, 15 MÀSTERS PROPIS I 11 POSTGRAUS

Novetats curs 2019-20: 2

Salut, educació i empresa són els àmbits en què la UVic-UCC té més demanda de sol·licituds. En el primer destaca el Màster Universitari en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades coorganitzat amb l’Institut Català d’Oncologia, el Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada, i el Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona, entre d’altres. En educació i empresa destaquen el Màster Universitari en Pedagogia Montessori i el Màster en Administració i Direcció d’Empreses (MBA), que enguany presenta, segons apunta Joan Masnou, vicerector de Formació Contínua de la UVIc-UCC, “un programa renovat que inclou la importància de liderar, des de la direcció, la transformació digital a les empreses”. El curs vinent la universitat incorporarà dos nous títols, el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual, coorganitzat per la nova Càtedra de Salut Mental, Fundació Ampans i Althaia, i el Màster en Sinologia i Patologia Mamària, un programa únic a tot l’Estat dissenyat específicament per a personal d’infermeria.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

Catàleg: 43 MÀSTERS I 27 POSTGRAUS

Novetats curs 2019-20: 3

Com a novetat, el curs vinent UIC Barcelona oferirà el Màster Universitari en Urgència i Emergències Sanitàries, un programa pensat, en paraules de la directora de màrqueting de la UIC, Anna Sánchez-Jauregui, “per donar a conèixer els fonaments de l’assistència sanitària urgent i emergent, i el funcionament dels principals serveis d’emergències mèdiques, els protocols d’actuació, els recursos i els procediments que hi ha”. També és nou el Postgrau en Aprenentatge Actiu. En l’àmbit de l’arquitectura s’incorpora el Master’s Degree in Architecture and Design Business Management. Sánchez-Jauregui destaca igualment “les aliances que alguns màsters han establert durant aquest any i que es faran possible a partir del curs vinent”, com és el cas del Màster Universitari en Advocacia, que ha signat un conveni amb la St. John’s University de Nova York”.

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

Catàleg: 14 MÀSTERS, 4 POSTGRAUS I 5 CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Novetats curs 2019-20: 4 + CONSOLIDACIÓ DE LA FÓRMULA DELS DOBLES MÀSTERS

A la UAO-CEU, tal com subratlla el seu director de màsters i postgraus, Iván Rosa, l’any vinent hi faran “una aposta per la internacionalització” i milloraran l’oferta en l’àrea d’educació amb un màster oficial, un de propi, un postgrau i un curs d’especialització, tot encaminat, afirma Rosa, “a fer possible que els alumnes del grau d’educació obrin camins en les noves disciplines de l’educació”. Dins dels màsters i postgraus que la UAO-CEU imparteix com a tal, destaca, en paraules del director, “la consolidació de la fórmula dels dobles màsters en l’àrea jurídica, que va començar a funcionar amb èxit el curs passat i que il·lustren el Màster en Advocacia + Logística i Comerç Internacional, el d’Advocacia + Dret Marítim i el d’Advocacia + Gestió Administrativa”. Per a Rosa, tots busquen refermar competències “com el lideratge, la visió global, l’especialització, la sostenibilitat i la gestió del canvi, així com els principis ètics i socials que atenen totes les nostres titulacions”.