Microsites  /  Màsters i postgraus 06/05/2022

Continua avançant amb la URV

Augmenta les teves oportunitats professionals amb els més de 90 màsters presencials i virtuals que t’ofereix i gaudeix d’una formació de qualitat, propera i orientada a l’aprenentatge pràctic

3 min
Estudiants en les instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili

1. Nova oferta 2022-23

Màster interuniversitari en Ciència de Dades Biomèdiques (màster oficial). Titulació interuniversitària sobre l’aplicació del big data en l’àmbit sanitari per al desenvolupament de la medicina personalitzada, entre d’altres. Hi participen set universitats catalanes i el Bioinformatics Barcelona, amb la coordinació de la URV. Modalitat: virtual. Idioma: anglès. Crèdits: 120 ECTS.

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència (màster oficial). S’ha revisat el pla d’estudis del màster anterior en Arqueologia Clàssica per intensifica-hi l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de l’arqueologia. Hi participen la UAB, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb la coordinació de la URV. Modalitat: semipresencial. Idioma: castellà i català. Crèdits: 60 ECTS

Màster en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica en Patologia Pulmonar i Cardíaca (títol propi). Objectiu: Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics de radiologia en patologia toràcica, així com desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o de recerca. Modalitat: semipresencial. Idioma: castellà i català. Crèdits: 60 ECTS.

Diploma de Posgrado en Competencias Docentes Avanzadas para Profesorado de Español L2 y ELE (títol propi). Objectiu: Actualitzar els professionals amb una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari. Això permet als alumnes desenvolupar competències docents i de recerca i els proporcionarà els instruments pràctics avançats per exercir de forma més efectiva la seva labor professional. Modalitat: Virtual. Idioma: castellà. Crèdits: 30 ECTS.

2. Nova oferta 2021-22

Màster interuniversitari Erasmus Mundus en Catàlisi Sostenible / Sustainable Satalysis (màster oficial). Formació única a tot Europa on es combina l’expertesa de les tres universitats participants i capdavanters en catàlisi i química sostenible: la Universitat de Poitiers, especialista en catàlisi heterogènia; la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb gran expertesa en catàlisi homogènia i la Universitat d’Aveiro, un referent internacional en biocatàlisi. Modalitat: presencial. Idioma: anglès. Crèdits: 120 ECTS

Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric (màster oficial). Objectiu: formar enginyers especialitzats i enginyeres especialitzades en les tecnologies de les àrees d’enginyeria electrònica i control, que són d’aplicació per desenvolupar vehicles elèctrics i híbrids. Modalitat: semipresencial. Idioma: anglès (a partir del curs 2022-23). Crèdits: 60 ECTS

Simultaneïtat d’estudis entre Direcció d’Empreses i Emprenedoria i Innovació (màsters oficials). Itinerari específic entre les dues titulacions que permet als estudiants obtenir dos títols oficials amb un reconeixement mutu de crèdits. Aquest model també és possible entre el Màster universitari en Advocacia i la resta de màsters en Dret, entre el Màster en Enginyeria Industrial i el Màster entre Enginyeria Química, i entre d’altres màsters oficials de l’àmbit de l’enginyeria. Modalitat: presencial. Idioma: castellà. Crèdits: 91,5 ECTS

Màster interuniversitari en Tecnologies d’Hidrogen (títol propi). Objectiu: Formar-se en tecnologies de l’hidrogen i les seves aplicacions, una especialitat alineada amb les estratègies europees de descarbonització i l’impuls al sector industrial de l’hidrogen. Modalitat: semipresencial. Idioma: castellà. Crèdits: 60 ECTS.

Màster en Innovació en Atenció Primària (títol propi). Objectiu: Conèixer les noves eines, metodologies i estratègies per desenvolupar la pràctica clínica en un entorn canviant i des d’un enfocament integral de la salut. Modalitat: semipresencial. Idioma: castellà i català. Crèdits: 60 ECTS.

Diploma de postgrau en Règim Jurídic de l’Atenció a la Persona en Matèria Social (títol propi). Objectiu: Analitzar l’ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, que requereix de juristes especialitzats que operin a les administracions públiques i els sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat, així com l’especialització jurídica dels professionals dels serveis socials i altres àmbits concurrents, que operen en aquests ens públics i privats. Modalitat: online. Idioma: castellà i català. Crèdits: 30 ECTS.

Diploma de postgrau en Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (títol propi). Objectiu: Donar respostes creatives, originals i fonamentades a les necessitats que es plantegen en la societat actual, tenint en compte que vivim en un ambient on les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) han de ser els referents del procés de formació i d’ensenyament i aprenentatge. Modalitat: online. Idioma: català. Crèdits: 30 ECTS.

Diploma de postgrau en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia (títol propi). Objectiu: Desenvolupar fórmules galèniques, avaluar la seguretat, actuar d’acord amb les bones pràctiques de fabricació, definir els principals processos industrials, identificar la fisiologia, sensibilització i possibles al·lèrgies de la pell i aplicar la normativa vigent dels productes cosmètics. Modalitat: presencial. Idioma: castellà. Crèdits: 30 ECTS.

S’ha optat per augmentar la virtualització de les titulacions: si bé ja fa temps que la URV ha anat adaptant i oferint cada cop més titulacions virtuals o semipresencials, la pandèmia ha accelerat aquesta tendència.

stats