El cooperativisme guanya terreny

Laura Peracaula: “El model cooperatiu empodera les persones i millora el seu compromís”

Codirectora general de Suara Cooperativa

Redacció
2 min
Laura Peracaula, codirectora general de Suara Cooperativa

Suara Cooperativa és una entitat sense ànim de lucre referent en el sector dels serveis a les persones amb més de 1.500 sòcies treballadores. L’any 2023 va atendre gairebé 50.000 persones a través dels quasi 300 serveis que donen resposta a tot el seu cicle vital.

125 anys de cooperativisme. Per què és important?

— El cooperativisme és un model resilient que empodera les persones i demostra que és possible una altra manera de fer economia i empresa. El moment social actual, en què les persones prenen cada vegada més importància, ens empeny a repensar el model empresarial vigent. I el cooperativisme és l'alternativa vàlida i sostenible, perquè defensa un model democràtic i participatiu de totes les sòcies, amb un objectiu comú.

Suara és una cooperativa sense ànim de lucre. Què vol dir exactament això?

— No vol dir no ser rendibles, perquè hem de ser sostenibles amb l’activitat que fem, però sí que ens diferencia pel fet que les sòcies no treballem per un benefici personal final, sinó per transformar l’entorn, atenent que tots els excedents es reinverteixen totalment a la societat.

Sovint quan es parla de cooperativisme es pensa en la petita cooperativa. En canvi, Suara és una de les empreses més grans de Catalunya.

— En general, el cooperativisme està força atomitzat, però cada cop trobem més exemples com el de Suara que, de fet, va néixer de la fusió de tres cooperatives. En determinats sectors d’activitat, com el de serveis de les persones, les economies d’escala són importants per ser competitives i tenir més força davant grans empreses mercantils amb què competim i que, a diferència de nosaltres, sí que tenen ànim de lucre.

Els òrgans de govern de Suara estan integrats eminentment per dones. Per què és important?

— Estem molt orgulloses de dir que a Suara tenim un lideratge en femení, on la presa de decisions és equilibrada, innovadora i sòlida. Les dones representem el 85% del total de sòcies i ocupem gairebé el 90% dels seients al consell rector i el 80% al consell de direcció.

És important, perquè el model cooperatiu genera un espai democratitzat que permet a les dones accedir als llocs de presa de decisió de manera més ràpida en un entorn en què aquests llocs encara són eminentment masculins.

stats