indústria militar

No volem una UE al servei de la indústria militar

La UE proposa un programa de recerca militar amb un finançament multimilionari