Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme

La Comissió publica una llista de 23 jurisdiccions febles com un advertiment per als països de la UE

La Comissió Europea apunta directament a 23 països que considera amb un "elevat risc" de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Aquest dimecres la comissària de Justícia, Consum i Igualtat de Gènere, Vera Jourová, ha fet pública aquesta nova llista, que no té res a veure amb la de paradisos fiscals i que, a la pràctica, serveix poc més que d'advertiment perquè, com ella mateixa ha reconegut, no té capacitat sancionadora. "No té un objectiu sancionador, és un missatge d'advertiment i una guia al sector bancari i financer perquè siguin tan curosos com sigui possible amb aquests països", ha dit la comissària. Tot i això, ha despertat reticències de diversos estats membres perquè el document assenyala directament països com l'Aràbia Saudita i Panamà.

Espanya - Aràbia Saudita: diplomàcia dels reis i dels contractes

La publicació d'aquesta llista s'ha de vincular amb les últimes directives europees contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que són les que han establert els criteris a partir dels quals s'han estudiat les jurisdiccions dels estats sospitosos fins a delimitar el total de 23 amb un risc més alt, entre els quals hi ha estats com l'Aràbia Saudita, Puerto Rico i Panamà, però també l'Iraq, l'Iran, l'Afganistan o Síria. 

"Europa està oberta als negocis, però no és ingènua i necessita protegir el seu sistema financer", ha dit la comissària Jourová. Què s'ha tingut en compte per llistar aquests països? Jourová ha explicat que, d'entrada, s'han analitzat 54 jurisdiccions i que són països amb un impacte "sistèmic" per a la integritat del sistema financer europeu, sota la supervisió del Fons Monetari Internacional com a paradisos fiscals, i tenen una rellevància i lligams econòmics forts amb la UE. Per a cada país, s'ha estudiat el nivell de risc existent, el seu marc legal i els controls que aplica per lluitar contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i la seva implementació efectiva. 

La venda d’armes d’Espanya a l’Aràbia Saudita s’ha gairebé triplicat en el primer semestre del 2018

La creació d'aquesta llista, però, no ha estat exempta de polèmica. Els negocis que diversos països europeus tenen amb estats com l'Aràbia Saudita i també Panamà han provocat les reticències d'alguns estats membres. Concretament van ser 13 països els que van presentar objeccions al llistat, cosa que ja fa admetre a fonts comunitàries que el document no tindrà el suport de tots els estats membres. Per aprovar-lo cal una majoria qualificada.  Espanya s'hi va oposar per la inclusió de Panamà i també per considerar que el procés no s'havia fet de manera prou transparent. Espanya va recordar que Panamà va signar un acord amb el grup internacional anti blanqueig i tenia fins al juliol per complir amb les condicions i, per això, l'Estat considera que no s'hauria d'haver inclòs a la llista.