ABANSD’ARA

Dues lliçons d’heroisme (1920)

Article de Tomàs Garcés (Barcelona, 1901-1993) inserit a La Publicitat avui fa 99 anys (11-IX-1920). Juntament amb peces de Rovira i Virgili, Gassol, Sagarra, Verdaguer, Pitarra (Al Fossar de les Moreres) i d’altres, es llegia el Dia Nacional de Catalunya en les vetllades clandestines de cercles familiars catalanistes sota les dues dictadures espanyoles del segle XX. Oli del 1909 d’Antoni Estruch: L’Onze de Setembre (Fons d’art Fundació Antiga Caixa Sabadell).