I AQUÍ

Elogi del mediador que se la juga

Hi ha papers complexos, poc agraïts i imprescindibles per cohesionar les societats, i un d'ells és el dels mediadors. No només els professionals, també els que ni són conscients que el que fan de manera intuïtiva té un nom. Hi ha mediadors a tots els grups que funcionen. I els grups són homogenis perquè hi són ells, tot i que a vegades són tan discrets que ni els seus companys els valoren. Això sí, es troben a faltar quan marxen. Perquè tots tendim a ser clarividents per detectar la nostra raó però força cecs per veure la part de raó de l'altre. El mediador detecta punts de trobada i té l'habilitat dialèctica d'acostar postures que haurien estat irreconciliables.

Vivim en una societat que fomenta actituds radicals i en lloc de lloar els mediadors els considera gent tova. Un altre problema és que quan els extrems es belluguen de manera exagerada, no necessàriament la veritat és al mig. No sempre que dos entren en conflicte la culpa està repartida al cinquanta per cent. Com tampoc és cert que totes les opinions siguin igual de respectables: n'hi ha de menyspreables. La convivència és tan essencial que sovint hem d'acabar acostant postures, però això no vol dir que totes les parts hagin de cedir en la mateixa proporció. El mediador ha de ser just, convincent, pacient i eficaç, i a sobre ha de tenir molt coratge, perquè quan dos es barallen, el que es posa al mig corre el perill de rebre.

Més continguts de