El discurs trampós sobre la bioètica

Fora de l'utilitarisme, que ara porta a prioritzar la gent jove o sana, hi ha molta bioètica

Professionals de la Vall d'Hebron equipant-se per atendre pacients afectats pel covid-19 / Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.
MAR ROSÀS
MAR ROSÀS Professora de bioètica de la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna