ABANSD’ARA

Times Square, luces de Nueva York (1954)

De la crònica de Pla (Palafrugell, 1897-1981) a Destino (18-IX-1954). Aquests dies fa 60 anys que des de Suïssa, on cobria com a cronista les reunions de la Conferència de Ginebra, preparava el viatge a Nova York. El títol genèric d’aquests cicles de periodista viatger era “Carta des de...”