DIETARIVV

9/12: Mossos

EL BALANÇdel que ha passat aquesta setmana a Girona i a Terrassa no és bo. Ni per al país ni per a la convivència. Convertir-ho en un judici polític o professional al conjunt dels Mossos és injust. Els fets són producte d’una cadena de decisions: sobre totes cal reflexionar i no des del prejudici ideològic sinó des del sentit comú i a favor de la convivència. La primera decisió a discutir és la dels qui van convocar els actes inicials. Hi tenen tot el dret, és cert. La llibertat d’expressió inclou la de provocació, però això no vol que sigui una actitud responsable i plausible. La segona decisió és la de les autoritats -també judicials- davant de la convocatòria. Sense necessàriament prohibir, els problemes es poden minimitzar fixant quan, on i com es pot fer. La tercera decisió és la dels qui opten per un boicot actiu. També em sembla que cal reflexionar-hi, moralment i estratègicament. I després hi ha una decisió política i una altra de tècnica (són coses diferents) sobre què ha de fer la policia i com. Existeix la possibilitat que alguns policies concrets hagin fet coses contràries a les ordres i els protocols. Si ha passat, s’ha de sancionar, perquè no pot haver-hi policia sense disciplina. Són moltes coses. No ens en podem saltar cap.

Més continguts de