Una geografia

De Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) a Mirador (7-IX-1933). Avui fa anys de la publicació d’aquest article que exhortava a desplegar divulgació solvent en un camp de coneixement científic i cultural en què després es van fer avenços editorials basats en la recerca en universitats i a l’IEC. Portada d’un volum de la geografia de Carreras i Candi.
JOSEP MARIA DE SAGARRA 1933