14/06/2015

Com orientar la gent a feines millors

4 min
Com orientar la gent a feines millors

Vet aquí una estadística interessant extreta d’un estudi del mercat de treball dut a terme per Burning-glass.com: actualment el 65% de les noves ofertes de treball per a secretaris de direcció i assistents de directius demanen que els candidats tinguin una titulació universitària de grau, per bé que “només el 19% dels que ocupen aquests càrrecs en l’actualitat tenen aquesta qualificació”. Per tant, avui dia quatre cinquenes parts dels secretaris no serien considerats aptes per ocupar dues terceres parts de les vacants del seu àmbit de competència perquè no tenen una titulació universitària de quatre anys que els capaciti per fer el que ja estan fent! L’estudi assenyala que “un nombre cada cop més gran dels que busquen feina veuen com se’ls descarta per exercir professions de classe mitjana que exigeixen un grau de formació mitjà perquè cada cop més empresaris demanen que els candidats tinguin un títol de grau”. Es presumeix que la titulació acredita l’aptitud dels candidats per fer la feina, malgrat que pugui ser irrellevant, no ser de cap manera indicativa de les capacitats de la persona o que n’hi hagi prou de fer dos cursos en línia per poder ocupar el lloc de treball en qüestió.

Aquest no és més que un dels problemes que contribueixen a la desocupació i la subocupació dels nostres dies, i va ser el tema d’un seminari al qual vaig assistir fa uns dies organitzat conjuntament per New America, McKinsey, LinkedIn i Opportunity@Work, una nova entitat cívica dirigida per Byron Auguste, que va encapçalar els esforços recents del president Barack Obama per reformar la inserció laboral des de l’educació. La reunió es va centrar en un nou estudi de McKinsey sobre com podem aprofitar les macrodades i les plataformes electròniques de cerca de feina per conrear el talent de la població, trobar-lo allà on ja és present però potser no està avalat per un títol universitari, i connectar-lo tant amb les exigències reals de les empreses com amb les universitats que vulguin adaptar millor els seus plans d’estudis a les necessitats canviants dels treballadors.

L’estudi de McKinsey comença dient: “Els mercats de treball de tot el món no han pogut seguir el ritme dels canvis accelerats de l’economia global i les seves ineficiències tenen un cost considerable”. Milions de persones no troben feina, “però alhora hi ha sectors, des de la tecnologia fins a la sanitat, que no troben gent per cobrir les vacants, i moltes persones que sí que tenen feina senten que estan sobrequalificades o infrautilitzades”.

“El desajust entre les competències que s’ofereixen i les que es demanen és real -va explicar Auguste-, però és un símptoma, no pas la causa, de les disfuncions dels mercats de treball, de l’estancament dels salaris i de la reducció de la mobilitat laboral”. Si bé és cert que avui dia hi ha més persones obligades a tenir un bon domini de les competències digitals, Auguste va apuntar que hi ha moltes persones que tenen competències que interessen als empresaris (com ara coneixements de programació informàtica), però no disposen de les credencials necessàries perquè se’ls consideri aptes per cobrir les vacants. Així mateix, hi ha persones que serien capaces i estarien encantades d’adquirir un bon domini d’aquestes competències però no saben en què consisteixen ni quin és el millor lloc per adquirir-les, o bé no tenen accés a les noves plataformes d’aprenentatge no cobertes per les beques o els préstecs tradicionals dels governs. Als magatzems, als centres d’atenció telefònica i als punts de venda, les empreses tenen empleats motivats i aptes per adquirir les habilitats requerides per exercir noves tasques, però hi ha massa pocs empresaris que els detectin o els ofereixin oportunitats de rebre formació en línia. D’altra banda, hi ha zones rurals i urbanes en què si s’aprofités el potencial dels treballadors desproveïts de títols que acreditin les seves capacitats es podrien repatriar molts llocs de treball del sector de la informàtica.

La tecnologia està redefinint el treball i el comerç i, si som intel·ligents, també pot redefinir l’educació encaminada a la inserció laboral o al desenvolupament, de manera que tothom pugui monetitzar o perfeccionar qualsevol capacitat i connectar amb qualsevol empresari que la necessiti. “Fins al 2025, 540 milions de persones es podrien beneficiar de les plataformes electròniques de cerca de feina”, segons McKinsey. No és tan difícil. Per aconseguir-ho cal que fem un ús molt millor de les dades del mercat de treball de què disposen el govern dels EUA i les webs com Monster.com, HireArt.com i LinkedIn, i fins i tot plantejar-nos la creació d’equivalents dels mercats d’assegurances de l’Obamacare (plataformes electròniques que permeten als inscrits comparar les assegurances disponibles per triar la que més els convé) per a aptituds personals. Les plataformes electròniques de cerca de feina (que poden connectar qualsevol CV amb qualsevol oferta, amb les aptituds necessàries per al lloc de treball, amb els centres de formació presencial i electrònica on es puguin adquirir i amb dades sobre quins són els millors centres) generen més ocupació, més competències i la formació adient per a la seva adquisició.

El Congrés dels Estats Units ha d’establir incentius jurídics, de privacitat i econòmics que impulsin aquest nou contracte social. En aquest sentit, Warner va apuntar: “El repte més gran al qual fan front aquests treballadors i també els dirigents polítics federals és el canvi de la relació tradicional entre l’empresari i l’empleat”. Si traguéssim profit de tots els recursos tecnològics que tenim a la nostra disposició, va apuntar Aneesh Chopra, exdirector general de Tecnologia del govern d’Obama, podríem donar “recomanacions personalitzades per a cada decisió de la vida de les persones, en cada moment de la seva vida”. Auguste va afegir: “Podem fer servir la tecnologia per a més coses que automatitzar tasques. La podem utilitzar per accelerar l’aprenentatge, optimitzar l’ús del talent i orientar les persones perquè trobin feines millors i tinguin carreres més satisfactòries”.

Els robots només ens deixaran sense feina si els hi permetem. Així doncs, cal que fem servir la tecnologia per mantenir els que tenen un nivell de formació mitjà a la classe mitjana.

stats