19/04/2020

La perspectiva One Health (Una Salut) contra la pandèmia

3 min
La perspectiva One Health (Una Salut) contra la pandèmia

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya volem reiterar el nostre missatge de calma: les persones i els animals podem conviure amb tranquil·litat i podem seguir gaudint de les nostres mascotes amb les precaucions d’higiene establertes durant el confinament. Amb voluntat d’informar, volem remarcar que les investigacions científiques desenvolupades fins ara no justificarien cap abandonament. No s’ha documentat transmissió de gat a humà de la covid-19.

Els veterinaris prescrivim i garantim els programes sanitaris preventius més adequats en cada moment i conscienciem els propietaris de la importància de tenir els gats identificats, censats i controlats sanitàriament. En el context actual, no hi ha motius per pensar que puguin ser vectors de transmissió de l’epidèmia a les persones.

La covid-19 no s’encomana dels gats a les persones, però sí a la inversa. Com diu el veterinari, investigador del centre de recerca IRTA-CReSA i catedràtic de la UAB Quim Segalés, els gats suporten la reproducció vírica, però tindrien un paper negligible en la transmissió de la malaltia. Per tant, podem dir que els gats realment són víctimes col·laterals de la malaltia humana.

És un paper negligible perquè els animals que fins ara han donat positiu de covid-19 s’haurien infectat per contacte directe amb els seus propietaris o cuidadors, que sí que patien el SARS-CoV-2. La probabilitat d’infecció dels animals és molt baixa, i els pocs casos detectats presentaven una simptomatologia molt lleu.

Els veterinaris assessorem i fem arribar les nostres recomanacions a l’administració, als ajuntaments, a les institucions i als centres d’acollida que ens ho demanen. Les famílies poden seguir gaudint dels seus gats amb tranquil·litat i amb les pautes d’higiene recomanades: rentar-se les mans abans i després de tocar l’animal i netejar els coixinets del gat si surt a l’exterior.

Si el propietari de la mascota és positiu en SARS-CoV-2, és fonamental el distanciament amb ella, limitar el contacte, extremar la higiene personal, de casa i de les instal·lacions on l’animal habiti. La nostra recomanació seria, si fos possible, que una altra persona es fes càrrec de l’animal. Si no és possible, cal que la persona positiva faci servir mascareta per evitar la transmissió del nou coronavirus a l’animal. En cas de tenir més d’una mascota, per prudència, les hauríem de mantenir separades, encara que, com hem dit, els estudis demostren que els animals tenen poca capacitat d’infectar-se entre ells.

Els centres veterinaris segueixen oberts, com a serveis essencials que són, i en aquest període de confinament recomanem que concerteu, en cas de necessitat, visita telefònicament.

L’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) i l’Associació Mundial Veterinària (AMV) s’han postulat en el manteniment de l’activitat veterinària com a essencial. Per prevenir les malalties dels humans (salut pública) s’ha de conèixer el món animal (sanitat animal) i també el medi ambient (salut mediambiental). La salut animal, la salut mediambiental i la salut de les persones estan interconnectades, és el que anomenem Una Salut o, internacionalment, One Health.

Quan una malaltia afecta el conjunt de la població s’ha d’abordar des de la perspectiva epidemiològica independentment de l’espècie animal afectada. Com estem veient amb la covid-19, el salt interespècie en les epidèmies és i serà cada vegada més freqüent. La política sanitària que s’aplica amb el control veterinari de la producció animal ha afavorit que malalties humanes que tenien una elevada prevalença fa uns anys, actualment no suposin un problema. Alguns exemples són la triquinosi, la tuberculosi o la brucel·losi. Els coneixements de la professió veterinària en bioseguretat, quarantenes, aïllaments i delimitació de focus i zones restringides d’acord amb les normes de política sanitària internacional són essencials en la lluita contra les malalties contagioses transfrontereres.

Per a nosaltres és primordial treballar sota el concepte One Health, Una Salut, des de la nostra experiència en la gestió i el control d’epidèmies des de la perspectiva d’un control integral. Per això és fonamental que els veterinaris formin part dels equips interdisciplinaris de prevenció i de lluita contra aquestes epidèmies.

stats