Pirineus 13/07/2020

Sort atorgarà ajudes de 400 euros per a projectes culturals i socials

Hi destinarà una partida total de 4.000 euros

G.l.t.
2 min
Imatge general de Sort. / G.L.T.

SortL'Ajuntament de Sort atorgarà ajudes de fins a 400 euros a entitats i associacions culturals i socials del municipi. Tal com publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, el consistori ha decidit prorrogar 21 dies més el termini per presentar aquestes sol·licituds, ja que aquest va començar a comptar quan encara s'estava en estat d'alarma. D'aquesta manera, no es vol que les entitats no es vegin perjudicades pels efectes del confinament i tinguin temps de preparar bé les seves sol·licituds.

En total, l'Ajuntament ha previst una partida de 4.000 euros a repartir entre totes les entitats que es presentin a la convocatòria. Per fer-ho, cal que l'associació tingui finalitats socials o cultuals i estigui registrada al municipi de Sort, tot i que, excepcionalment, es pot acceptar algun cas de fora. Com a molt, el consistori sufragarà el 70% del cost de l'activitat, amb aquest topall de 400 euros, i l'ajuda pot ser tant en forma de diners en efectiu com en material o cessió d'espais municipals.

L'objectiu de les ajudes és donar suport a la dinamització social i cultural del municipi. Entre els requisits per poder accedir-hi, cal que les entitats que opten a subvenció en compleixin alguns, com ara donar suport i col·laborar amb la posada en valor de la cultura popular i tradicional del municipi de Sort o la comarca del Pallars Sobirà; vetllar per la conservació i difusió de tot el patrimoni cultural local tant material com immaterial o fomentar l'associacionisme, la participació i la inclusió social en l'activitat sociocultural del municipi.

Altres requisits són fomentar la creativitat i la innovació en els llenguatges, disciplines o formes d'expressió cultural, musical o artística; donar suport a l'activitat literària i a la promoció de la lectura; complementar aspectes de l'oferta cultural generada per les administracions, com per exemple col·laborar en activitats festives i esdeveniments culturals i populars del municipi o fomentar els valors i la cohesió social, des de la justícia social i ambiental, tenint en compte el caràcter rural i natural del territori.

També podran acollir-se a aquesta línia d'ajuts aquelles entitats i associacions socials i culturals del municipi (o excepcionalment aquelles de fora del municipi) que a causa de la crisi de la Covid-19 no hagin pogut realitzar alguna activitat prevista i imprescindible per cobrir les despeses administratives de la mateixa entitat. La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïlladament o conjunta el cost total de l'activitat subvencionada.

stats