Pirineus 08/08/2020

Temps del Pirineu o per un Diccionari Biogràfic de l'Alt Pirineu i Aran

La gent del poble ha quedat moltes vegades fora de la història. Caldria reivindicar-los.

2 min

L'altre dia pensava que moltes èpoques de la història del Pirineu han tingut un protagonisme excepcional, no tan sols quan els comtats eren part integral del regnat visigòtic, sinó també i sobretot quan van trencar esquemes d'ordenació politicoadministrativa i van desenvolupar un espai de llibertats que va portar a sentir-se alliberats del vassallatge dels reis francs. Però també quan a poc a poc van dotar als territoris pirinencs d'un sentiment diria que entre feudalitzant i patriòtic.

El Pirineu ha jugat com la marca de la nació que s'anava engrandint i configurant al llarg d'un territori ja anomenat Catalunya. El temps del Pirineu ha sigut llarg i hem convingut que essencial per desenvolupar períodes de consolidació política al llarg de mil anys. Tot aquest procés, fins ara mateix, ha fet el país com la realitat que ara coneixem.

I podríem dir sense exagerar que milers i milers d'habitants, de ciutadans que han viscut al llarg d'aquest temps han fet del Pirineu el punt de partença de Catalunya. Molts els coneixem, però d'altres han passat inadvertits. La gent del poble ha quedat moltes vegades fora de la història. Caldria reivindicar-los. No tan sols han defensat els passos pirinencs, també han fet revolucions, han reinventat el paisatge i la cultura, han construït catedrals i capelletes petites, han pintat frontals, han creat museus, biblioteques, universitats i consciència de nació, han convertit el Pirineu en l'eix central de Catalunya.

Cal reivindicar tots aquests processos en què han intervingut la gent, homes i dones, i molts d'ells han quedat en l'anonimat de la història dins la gran història del Pirineu. Per això crec que amb l'esforç de tots i amb paciència i voluntat caldria crear un Diccionari Biogràfic del Pirineu Català i Aran que englobi tot el potencial històric humà del muntanyam del Pirineu.

Tothom podrà intervenir perquè quedin gravats els homes i les dones pirinencs com també els agrupaments culturals que han contribuït al nostre espai polític en els darrers segles. Crec que es pot fer creant la co-infraestructura editorial i institucional per elaborar aquest projecte de DBPCA vull dir Diccionari Biogràfic del Pirineu Català i Aran. Un projecte digital on qui vulgui pugui intervenir aportant aquells pirinencs i pirinenques que coneguin sense ser professionals polítics sinó simples ciutadans del Pirineu que han participat i contribuït a la tasca cultural i social de la construcció de Catalunya.

Un Diccionari Biogràfic on ningú se senti exclòs per cap raó política o social, religiosa o de gènere. Per edat o per color. Pirinencs ho som tots aquells que en tenen consciència. Ara també és temps del Pirineu! Només cal revisar el sentit històric del Pirineu i comprovar que també aquesta història és la nostra. Vull dir la de tots.

stats