El pla de govern exposat per Torra, sector per sector

Aposta per recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional l'última legislatura

En el discurs del segon debat d'investidura, Quim Torra ha optat per desgranar el programa de govern dels diferents sectors, cosa que dissabte va deixar en segon pla emparant-se en l'exposició que ja havia fet Jordi Turull el passat 22 de març. Malgrat que Carles Puigdemont va deixar caure la possibilitat que el futur president convoqui eleccions d'aquí a cinc mesos si continua la "persecució de l'Estat", Torra ha concretat algunes de les mesures que vol implementar. D'entrada, ha anunciat que un dels principals objectius serà recuperar les lleis aprovades pel Parlament en la darrera legislatura i que va suspendre el Tribunal Constitucional (TC). 

EDUCACIÓ

-Enfortiment del model d'escola catalana.

-Aplicació del programa STEMcat d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques. 

-Més autonomia per als centres i més dotació pública per al professorat.

-Formació inicial del professorat més vinculada a la pràctica.

SALUT

-Millorar les condicions laborals dels seus professionals, recuperar els salaris i retenir el talent.

-Cobertura pública universal per a tothom.

-Impuls del Pla Integral per a la Millora de les Llistes d’Espera Sanitàries.

AFERS SOCIALS

-Superar la política de subsidis i passar a una política d'inversió social.

-Polítiques de gènere i de diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Lluita contra la violència masclista

-Tramitació immediata del reglament sobre el règim sancionador de la llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI.

IMMIGRACIÓ

-Impulsar un "país d'acollida" que aprofundeixi en la construcció "d'un sol poble, cohesionat i divers". 

HABITATGE

-Recuperar de manera efectiva les mesures en matèria d’habitatge aprovades al Parlament de Catalunya i objecte de recurs al TC.

-Pla de xoc per incrementar el parc públic d'habitatge: Pla Nacional d'Habitatge 2018-2025.

CULTURA

-Equiparar la dotació pressupostària per a Cultura amb les dels països més desenvolupats de l'entorn.

-Carnet únic de biblioteques i reactivació del cànon digital audiovisual, suspès pel TC.

-IVA cultural superreduït.

ESPORT

-Potenciar l'esport femení i el disseny de programes per a col·lectius vulnerables.

OCUPACIÓ

-Condicions de treball equiparades amb altres països europeus.

-Acord per a un salari mínim de 1.100 euros mensuals.

-Implementació de la llei de la renda garantida.

POLÍTICA FISCAL I FINANCERA

-Desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, que sigui "més propera" i que lluiti "eficientment" contra el frau.

EMPRESA

-Una economia que no estigui basada en els privilegis ni l'especulació, sinó en "l'esforç, l'emprenedoria, la innovació, la capacitat de treball i el talent".

-Desplegament del Pacte Nacional per la Indústria. Signat al mes de juliol del 2007 i complert en el seu 70%, segons ha destacat Torra.

-Impuls de la internacionalització de l'economia: ajuts a les empreses que iniciïn els programes d'ACCIÓ i PRODECA. 

-Creació del registre d’inversió estrangera a Catalunya i el registre d’inversió catalana a l’estranger.

ENERGIA

-Pacte Nacional per la Transició Energètica, amb la voluntat que l’any 2050 tota l’electricitat generada a Catalunya provingui de fonts renovables.

CONEIXEMENT

-Pacte Nacional per la Universitat que garanteixi la seva transformació cap a un model basat en la modernització de les estructures, la viabilitat tècnica i econòmica, la internacionalització i la transferència de coneixement.

-Preus de matrícules universitàries amb deduccions segons la renda familiar, el rendiment acadèmic i un sistema de beques progressiu.

SECTOR PRIMARI

-Pacte Nacional per la Bioeconomia que promogui un ús eficient de tots els recursos naturals.

-Llei d'espais agraris per preservar espais d'alt valor agrari.

MEDI AMBIENT

-Desenvolupament de la llei catalana contra el canvi climàtic (suspesa pel Tribunal Constitucional).

-Pla de qualitat de l'aire per reduir la contaminació a la conurbació de Barcelona.

-Creació d'una nova empresa Aigües Ter-Llobregat pública per donar compliment al mandat del Parlament.

HÀBITAT URBÀ

-Agenda Urbana de Catalunya seguint l'orientació de les Nacions Unides.

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

-Implantació de la T-Mobilitat que permeti viatjar per tot el país amb un únic títol de transport.

-Intenció d'implantar un nou model de finançament per a vies d'alta capacitat que permeti aixecar barreres de peatge.

-Gestió de ports, aeroports i xarxes ferroviàries individualitzada i no centralitzada.

-Recuperació de l'Agenda Catalana del Corredor Mediterrani.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

-Transició tecnològica en el marc del Pacte Nacional per la Societat Digital.

-Sistema de govern obert: transparència, rendició de comptes, control de la contractació pública amb bústies ètiques. Corrupció zero. Més recursos per a l'administració de justícia i les unitats específiques dels Mossos d'Esquadra.

-Dotació pressupostària per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per garantir "qualitat i vocació de lideratge".

JUSTÍCIA

-"Escrupolosa separació de poders": sistema d'administració de la justícia independent.

-Normalització del català en tots els àmbits de la justícia.

SEGURETAT

-Defensar l'"honorabilitat" de tots els seus membres i comandaments: revertir el "dany" que el 155 ha fet als Mossos d'Esquadra.

-Els Mossos "han de tenir presència permanent en organismes de coordinació policial internacional". 

Més continguts de