Publicitat
Publicitat

Què és la Junta Electoral?


La Junta Electoral Central és l'òrgan superior de l'Administració Electoral de l'Estat espanyol. La seva finalitat és garantir la transparència i objectivitat del procés electoral i del principi i d'igualtat, a més de supervisar l'actuació de l'Oficina del Cens Electoral. Hi ha diferents juntes electorals i es divideixen en tres nivells: Central, Provincial i de Zona. La primera té la potestat d'unificar criteris i és l'única que dura tota la legislatura. Estan formades per magistrats professionals i per juristes de prestigi reconegut acordats per les forces que concorren a les eleccions. Les juntes electorals decideixen mitjançant acords, que s'adopten per majoria de vots, i els seus presidents tenen vot de qualitat. Tots els acords han de ser publicats al Butlletí Oficial de l'Estat o al Provincial.

Precedents

Aquest no és el primer cop que la Junta Electoral Central s'haurà de posicionar davant de protestes properes a les eleccions. La darrera es va produir en les mobilitzacions de després dels atemptats de l'11-M a Madrid, el 2004.

La veu del poble

Més continguts de