Publicitat
Publicitat

Trias considera un error i una improvisació la reducció del nombre de regidors als ajuntaments

L'alcalde de Barcelona afirma que el deixa "bocabadat" que des de Madrid es digui què ha de cobrar l'alcalde de la capital catalana

L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha valorat la concreci ó de la llei de règi m local que va aprovar fa 24 hores escasses el consell de mini stres. Des de Hong Kong, on continua el seu viatge per Àsia per captar inversions per a la capital catalana, Trias ha consi derat que és un error "fruit de la improvisaci ó" la decisi ó de redui r el nombre de regidors als ajun taments. Segons ha dit, un consistori necessita un cert nombre de regidors per ser gestionat amb rigor. Sobre l'anun ciada rebai xa del seu sou, Trias ha afi rmat que el deixa "bocabadat" el fet que un a persona, des de Madrid, digui què ha de cobrar l'alcalde de Barcelona, i ha assenyalat que els ajun taments ja són "grandets" per prendre decisions.

Xavier Tri as ha deixat clar que li semblen "fatal" les mesures que va prendre aquest di vendres el consell de ministres espanyol i que afecten directament els ajun taments, especialment la reducci ó del nombre de regidors per consistori. Segons ha dit, hi ha ocasi ons en què els que prenen aquestes decisi ons demostren que no saben com fun ciona un ajun tament com el de Barcelona ni quanta gent necessita. La seva opinió és que un consistori necessi ta cert volum de regi dors per poder fer-lo fun cionar amb seriositat i rigor.

En el cas de Barcelona, ha dit, aquesta mesura obligaria a rebaixar els 41 actuals a 30, fet que, segons Trias, posaria les coses difícils al govern mun ici pal. L'alcalde ha argumentat que el consistori barceloní té diferents districtes i àrees i que seria més complicat atendre'ls amb menys regidors.

RE

Més continguts de