El règim d'incompatibilitats obliga a repensar els noms que integraran la direcció del Partit Demòcrata Català

Els alcaldes que siguin diputats no podran accedir a l'organisme. Tampoc ho podran fer els consellers, els secretaris generals de departament, els directors generals ni els delegats del Govern